Josette Janssen

Josette werkt sinds 2000 bij de afdeling Panelbeheer. Zij managet deze afdeling met de hulp van een aantal student-assistenten.

Zij heeft contact met panelleden, stuurt de technische dienst aan, is verantwoordelijk voor de helpdesk, en houdt de CentERpanel en LISS panel websites voor panelleden bij.

Ze is nauw betrokken bij het testen van vragenlijsten in o.a. het CentERpanel en LISS panel en adviseert onderzoekers op het gebied van taalgebruik (complexiteit, formulering, toelichting enz.), routing en lay-out.

Verder is ze verantwoordelijk voor de uitrol van apparatuur zoals weegschalen, bewegingsmeters en smartphones voor innovatieve onderzoeken zoals (nu afgerond) het Tijdsbestedingsonderzoek voor het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), en het Mobiliteitsonderzoek voor de Universiteit Twente.

Sinds 2013 co├Ârdineert ze jaarlijks het veldwerk voor IPTO (Integrale PersoneelsTellingen Onderwijs). Voor dit onderzoek voor het ministerie van OCW moeten alle vo-scholen in Nederland informatie verstrekken over gegeven lessen in het voortgezet onderwijs.

Voor golf 6 (2015) en golf 7 (2017) van het SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europa) project was ze projectleider voor het (CAWI) veldwerk in Nederland. 

Van 1988 tot medio 2000 werkte zij bij het CentER for Economic Research, het economisch onderzoeksinstituut van Tilburg University.

Expertise

 Panelbeheer
 Helpdesk
 Communicatie