Onlangs verscheen het oktobernummer van E-data & Research. Als stakeholder levert Centerdata ook dit keer weer een redactionele bijdrage aan deze nieuwsbrief over data en onderzoek in de alfa- en gammawetenschappen.

In hoeverre staan online respondenten open voor alternatieve methoden en technieken voor gegevensverzameling (bijvoorbeeld via wearables), in vergelijking met meer traditionele methodes? In E-data & Research een kort nieuwsbericht over dit onderzoek van Joris Mulder en Marika de Bruijne.

Centerdata-onderzoeker Evi de Cock schreef een artikel over de ODISSEI Secure Supercomputer. Met behulp van deze supercomputer doen CBS-medewerkers Marjolijn Das, Edwin de Jonge en Jan van der Laan onderzoek naar de sociale netwerken van inwoners van Nederland.

Verder besteedt de nieuwsbrief aandacht aan de nieuwe datareleases van het LISS panel.

Overig nieuws

In E-data & Research ook aandacht voor onderzoek van andere organisaties. Zo bevat de nieuwsbrief een artikel over Operatie Nachtwacht. Dit onderzoeks- en restauratieproject van Rembrandts meesterwerk levert zóveel data op, dat het schilderij straks vele malen sneller te onderzoeken is. Verder is er onder meer aandacht voor ATHENA (een portal met een enorme hoeveelheid online informatie over biodiversiteit in Nederland door de eeuwen heen) en voor de Nederlandse Liederenbank (een databank met 175.000 Nederlandse liederen waarin je dankzij een ingenieus algoritme eenvoudig kunt zoeken naar melodiegelijkenissen).

Over E-data & Research

E-data & Research is een nieuwsbrief over data en onderzoek in de alfa- en gammawetenschappen. Het blad bevat artikelen voor onderzoekers, studenten, en iedereen die zich verder betrokken voelt bij de ontwikkelingen in opslag en hergebruik van digitale onderzoeksgegevens. E-data & Research verschijnt drie keer per jaar en wordt mogelijk gemaakt door Centerdata, CLARIAHDANSHuygens ING, de Koninklijke Bibliotheek en het Rijksmuseum. Op edata.nl staan alle uitgebrachte nummers.