Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker, óók in niet-ICT-beroepen. Die conclusie uit het Arbeidsmarktonderzoek ICT dat CentERdata eerder dit jaar publiceerde, keert terug in het recente Factsheet arbeidsmarkt ICT van uitkeringsinstantie UWV.

Het onderzoek (dat CentERdata uitvoerde in opdracht van de ICT-sector en vier topsectoren) laat zien dat digitalisering van de arbeidsmarkt betekent dat banen veranderen en dat een aantal beroepen verdwijnt. Tegelijkertijd zorgt diezelfde digitalisering er óók voor dat het relatief makkelijk wordt om de overstap te maken naar ander werk; de verschillen in functiekenmerken en -vereisten tussen beroepen nemen af, waardoor de arbeidsmarkt dynamischer wordt.

Meer weten?

  • Kijk op de website van UWV voor meer informatie over de ICT-arbeidsmarkt.

  • Voor het onderliggende arbeidsmarktonderzoek: de eindrapporten van respectievelijk Berenschot (dat het kwalitatieve gedeelte van het onderzoek uitvoerde) en CentERdata én de samenvatting van het eindrapport zijn te vinden op de website van CA-ICT.