Sinds enkele jaren kunnen schoolbesturen via het instrument Planmirror bekijken hoe de toekomstige arbeidsmarkt voor leraren zich op landelijk en bestuursniveau ontwikkelt. Dankzij een recente update van Planmirror zijn nu ook interactieve grafieken en kaarten toegankelijk voor iedereen. Er zijn geen inloggegevens nodig om o.a. de leeftijdsverdeling, verwachte vervangingsvraag, instroom en tekorten te bekijken per arbeidsmarktregio en per vak in het voortgezet onderwijs. Na inloggen kunnen besturen een eigen doorrekening laten maken met aangepaste parameters.

Hoe ontwikkelt de toekomstige arbeidsmarkt voor leraren zich? Ontstaan er in mijn regio tekorten? Hoe zit het met de instroom van pas afgestudeerde leraren en zij-instromers? Welke vakken in het voortgezet onderwijs krijgen te maken met een forse uitstroom van personeel? Centerdata maakt deze informatie inzichtelijk aan de hand van Planmirror in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Microsimulatiemodel

Het model Mirror ligt ten grondslag aan Planmirror. Al verschillende jaren maakt Centerdata de arbeidsmarktramingen voor het onderwijs met behulp van het model Mirror. Dit is een microsimulatiemodel dat alle onderwijspersoneel in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) simuleert.

In de simulaties krijgen leraren ieder simulatiejaar (in de toekomst) de kans om meer of minder te gaan werken, van functie te veranderen, of zelfs uit te stromen. Tevens wordt instroom gesimuleerd. Waar instroom onvoldoende is om bijvoorbeeld uitstroom en minder werken op te vangen, ontstaan tekorten. Dat laat Mirror zien. De beslissingen die in de simulatie genomen worden, worden gebaseerd op de achtergrondkenmerken van de personen, scholen en regio’s. De mate waarin de achtergrondkenmerken van een persoon de beslissing beïnvloeden, wordt geschat met behulp van historische data. Meer informatie over Mirror is ook beschikbaar op www.mirrorpedia.nl.

Aantal leerlingen komende jaren

Schoolbesturen kunnen met Planmirror zelf simulaties uitvoeren van de situatie van de onderwijsarbeidsmarkt voor hun scholen. Bij het maken van de simulatie kunnen besturen ook parameters in het model aanpassen, zoals bijvoorbeeld de raming van het aantal leerlingen dat de scholen gaan krijgen in de komende jaren. Schoolbesturen die eigen simulaties willen uitvoeren, kunnen een account aanvragen via Planmirror.