Onlangs vond de tweejaarlijkse conferentie voor SHARE-datagebruikers in Nederland plaats. De conferentie was georganiseerd door het SHARE Netherlands Country Team samen met ODISSEI. Een terugblik op de online conferentie.

Wetenschappelijke presentaties

Adriaan Kalwij van het Nederlandse Country Team was de voorzitter van de dag en hield een openingswoord. In de digitale zaal zaten zo’n 40 deelnemers: voornamelijk academisch onderzoekers, van promovendi tot hoogleraren, en enkele beleidsonderzoekers.

Er stonden meerdere wetenschappelijke presentaties op het programma over papers waarbij gebruik is gemaakt van SHARE-data. Ook werden presentaties gegeven over onderzoeksprojecten waarbij Nederlandse koppeldata is gebruikt: SHARE-NL-data in combinatie met de registergegevens van het CBS. Daarna volgden informatieve lezingen over deze koppeldata en over de SHARE Corona Survey.

Het publiek was betrokken, gaf goede tips na de presentaties en kon na de plenaire sessies nog in gesprek met de sprekers in kleinere meet & greet breakout rooms.

Kalwij sloot het programma af met een overzicht van de huidige ontwikkelingen van SHARE en aankomende data.

Over SHARE

SHARE is een multidisciplinaire, crossnationale databank met gegevens van personen die 50 jaar of ouder zijn, en hun partners, over onder meer hun lichamelijke en psychische gezondheid, sociale netwerk van vrienden en familie, en hun sociaaleconomische situatie (zoals opleidingsniveau, arbeidsmarktparticipatie, inkomen en besparingen).

Om de twee jaar wordt een enquête uitgezet in 28 landen. Wereldwijd werken meer dan 10.000 geregistreerde gebruikers met internationale SHARE-data en zijn er al meer dan 3.000 publicaties uitgebracht.