Hoe ontwikkelt het lerarentekort zich richting 2029? Hoe zit het met de lesbevoegdheid op het voortgezet onderwijs? Waar komen pas afgestudeerde leraren terecht? Antwoorden op vragen zoals deze zijn te vinden in drie recente studies die Centerdata uitvoerde in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). 

Op 16 december 2019 heeft het ministerie van OCW de diverse onderzoeken gepresenteerd aan de Tweede Kamer.

Ramingen toekomstige arbeidsmarkt

Het ministerie wil elk jaar weten hoe het lerarentekort eruitziet en wat de verwachtingen voor de komende jaren zijn. Dat noemen ze ramingen. De nieuwste arbeidsmarktcijfers heeft Centerdata gepresenteerd in het rapport ‘De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo en mbo 2019-2029’.

Integrale Personeelstelling Onderwijs (IPTO)

Met de Integrale Personeelstelling Onderwijs (IPTO) verzamelt Centerdata al meerdere jaren op rij gegevens over alle lesuren die leraren geven in het voortgezet onderwijs en de bijbehorende lesbevoegdheid. Het eindrapport IPTO: vakken en bevoegdheden in het vo geeft inzicht in onder andere: de gegeven vakken, het aantal leseenheden per vak, het onderwijstype, het leerjaar en de bevoegdheid om het betreffende vak te geven.

Loopbaanmonitor

De positie van afgestudeerden van lerarenopleidingen in hun eerste jaren op de arbeidsmarkt hebben Centerdata en MOOZ samen in kaart gebracht in de Loopbaanmonitor Onderwijs. Daarin staan vragen beantwoord als: hoe is de arbeidsmarktsituatie van pas afgestudeerde leraren? En wat is het beroepsrendement van de lerarenopleidingen? Bekijk de meest recente Loopbaanmonitor.