Loopbaanmonitor onderwijs
Inzicht krijgen in de arbeidsmarktsituatie van pas afgestudeerde leraren.

CentERdata voert samen met MOOZ Onderzoek de 'Loopbaanmonitor Onderwijs' uit voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Doel van de Loopbaanmonitor Onderwijs is om inzicht te krijgen in de arbeidsmarktsituatie van pas afgestudeerde leraren en het beroepsrendement van de lerarenopleidingen. Met beroepsrendement wordt daarbij het aandeel afgestudeerden bedoeld dat ook daadwerkelijk in het onderwijs aan de slag gaat. De focus van de Loopbaanmonitor Onderwijs is vooral gericht op de eerste fase na het afstuderen omdat startende leraren vooral in de eerste jaren na hun afstuderen het onderwijs verlaten. Derhalve is onder meer het beroepsrendement na een half, één, twee, drie, vier en vijf jaar in kaart gebracht.

De Loopbaanmonitor Onderwijs bestaat uit twee onderdelen: een halfjaarlijkse enquête (april en oktober) onder leraren die in het jaar daarvoor hun eerste diploma voor een lerarenopleiding hebben behaald en analyses op de microdata van het CBS: gegevens op persoonsniveau die vanuit verschillende bestanden bij elkaar zijn gebracht.

De gegevens worden tevens als input gebruikt in andere onderzoeken. Zo wordt de monitor regelmatig door CentERdata geraadpleegd ten behoeve van de modellering van de onderwijsarbeidsmarkt (via Mirror).

Projectdocument: 

Vergelijkbare projecten