Centerdata werkt veel met privacygevoelige data en informatie. Nadat we vorig jaar al het ISO 27001-certificaat behaalden (dé internationale standaard voor informatiebeveiliging), sloten we recent ook de audit voor NEN 7510 positief af. Daarmee zijn we nu ook gecertificeerd op het gebied van (persoonlijke) gezondheidsinformatie.

Van onderzoek naar een gezonde leefstijl tot projecten rondom het vroegtijdig signaleren van risico’s op complexe problemen bij kinderen en gezinnen: Centerdata werkt samen met diverse opdrachtgevers in de gezondheidszorg. Op dit moment verrichten we onder meer onderzoek voor het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Strikt vertrouwelijk

Bij dit soort onderzoeken werkt Centerdata vaak met persoonlijke medische gegevens, vertelt onze ISO-coördinator Linda Uijtdewilligen. ‘Informatie die omwille van de privacy uiteraard strikt vertrouwelijk behandeld moeten worden. De deelnemers aan onze onderzoeken en onze partners en  opdrachtgevers moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens bij ons in goede handen zijn. Nadat we eerder al voldeden aan de ISO 27001-norm, wilden we daarom nu ook per se het NEN 7510-certificaat behalen – als tastbaar bewijs dat Centerdata vertrouwelijk en integer omgaat met persoonlijke gezondheidsgegevens.’

Veilige opslag en distributie

Onlangs onderwierp certificeringsinstantie DigiTrust Centerdata aan een uitgebreide audit, schetst Linda. ‘Daarbij is uitgebreid gekeken naar ons managementsysteem voor informatiebeveiliging en naar hoe we omgaan met privacygevoelige medische informatie. Vol trots kunnen wij melden dat we in één keer geslaagd zijn voor deze NEN 7510-audit. Onze partners, opdrachtgevers én deelnemers aan onze onderzoeken kunnen er dus op vertrouwen dat we actief werk maken van een veilige opslag en distributie van (persoonlijke) gezondheidsinformatie.’