Elk jaar tussen Sinterklaas en Kerst publiceert het ministerie van OCW een groot aantal rapporten van de hand van Centerdata. Zo ook dit jaar. De jaarlijkse Trendrapportage Onderwijs van OCW, die gelijktijdig gepubliceerd wordt, is voor een belangrijk deel gebaseerd op deze rapporten. Deze trendrapportage wordt aan de Tweede Kamer gestuurd.

Het gaat om de volgende rapporten:

 1. De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 2022-2032
 2. Personeelstekorten primair onderwijs: peildatum 1 oktober 2022
 3. IPTO 2021 (Integrale PersoneelsTelling Onderwijs, verschijnt in het voorjaar van 2023)
 4. Loopbaanmonitor Onderwijs 2022
 5. Historische formatie- en stroomgegevens (po, vo en mbo)
 6. Regionale rapporten voor 14 regio’s voor zowel po als vo

Arbeidsmarktramingen

De arbeidsmarktramingen (punt 1) staan doorgaans centraal in de Trendrapportage. Ze presenteren een blik in de toekomst van de arbeidsmarkt in het onderwijs bij ongewijzigd beleid. De belangrijkste graadmeter bij de arbeidsmarktramingen betreft de voorspelling van de onvervulde werkgelegenheid, oftewel het lerarentekort. We voorspellen voor het po op korte termijn een daling van de tekorten, maar op langere termijn een stijging, tot boven het niveau van 2022. De tekorten zullen zich in het po vooral in het westen en met name in de grote steden (Almere, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) voordoen, zie onderstaande figuren.

2027

2032

 

Voor het vo voorspellen we ongeveer gelijkblijvende tekorten. Daarbij verschilt de situatie wel per vak, zie de onderstaande figuur. Rood duidt daarbij op een hoog tekort en groen op een laag tekort.

Andere publicaties

De arbeidsmarktramingen zouden niet kunnen bestaan zonder de tekortmeting in het primair onderwijs, IPTO, de loopbaanmonitor en de historische data. We beschrijven deze onderzoeken hieronder in het kort:

 1. Tekortmeting primair onderwijs: zie hiervoor het eigen nieuwsbericht.
 2. IPTO: dit is de verzameling van vakken en bevoegdheden in het voortgezet onderwijs. De gegevens worden gebruikt om de vraag naar leraren per vak te voorspellen en om arbeidsmarktstromen te modelleren (het vak blijkt, rekening houdend met andere factoren, bijvoorbeeld van belang bij het modelleren van uitstroomgedrag). We gebruiken de gegevens over onbevoegd gegeven lessen om een benadering te maken van het (ongemeten) lerarentekort in het vo.
 3. De loopbaanmonitor: een onderzoek naar de carrière van pas afgestudeerde leraren, bepalend voor de raming van de instroom in de arbeidsmarktramingen.
 4. Historische data onderwijsarbeidsmarkt: beschrijving van meer dan 20 jaar aan data over de onderwijsarbeidsmarkt in het po, vo en mbo. Deze gegevens worden gebruikt om alle modellen voor de ramingen van het arbeidsmarktgedrag in het onderwijs te modelleren.

De regionale rapporten worden ieder jaar afgeleid van de arbeidsmarktramingen. In ieder van de regiorapporten staat één of meer arbeidsmarktregio’s centraal en wordt ingezoomd op de belangrijkste voorspellingen voor de betreffende regio.

Nog niet genoeg?

Indien u nog dieper wenst te duiken in de arbeidsmarktramingen of hoe die tot stand komen, dan hebben we twee websites die u daarbij kunnen helpen:

 1. Mirrorpedia: op deze website kunt u alles lezen over de werking van het model Mirror, dat gebruikt wordt voor het opstellen van de arbeidsmarktramingen. Tevens kunt u daar alle publicaties vinden die gerelateerd zijn aan de arbeidsmarktramingen.
 2. Planmirror: op deze website kunt u inzoomen op de ramingen voor het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld voor een specifieke regio en/of een specifiek vak.