Met data de wereld verbeteren. Hoe? Door met datagedreven inzichten een beter antwoord te hebben op complexe, maatschappelijke vraagstukken. Dat is waar Centerdata goed in is en zich met hart en ziel voor inzet. Daarom ook wendt Centerdata al jaren haar expertise aan voor het programma Smart Start. In dit programma werken diverse maatschappelijke partners aan oplossingen om kinderen een kansrijke start te geven. Maar ook breder worden innovaties bedacht. Op 16 september 2022 vindt een symposium plaats over ‘Opgroeien in ontwikkelarmoede – De eerste 1000 dagen.’ Dat wordt tevens de aftrap van een nieuwe Smart Start pilot, gericht op ‘De eerste 1000 dagen van een kind’. De dag ervoor vindt een hackathon plaats. Patricia Prüfer, hoofd Beleidsonderzoek & Analyse bij Centerdata en hoofdonderzoeker en stuurgroeplid van Smart Start is mede-organisator.

‘Een van onze samenwerkingspartners in het programma Smart Start, data sciencebureau Nippur bestaat 20 jaar. Het symposium ter gelegenheid hiervan, over Kinderarmoede in de eerste 1000 dagen, is tevens de aftrap van de nieuwe Smart Start pilot. Centraal staat hoe we op basis van data en design thinking oplossingen kunnen ontwikkelen waarmee we de kansen voor kinderen vergroten.’

Samen slimme dingen bedenken

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de omgeving van een kind voor, tijdens en na de geboorte een belangrijke voorspeller is van fysieke en mentale problemen op latere leeftijd. Dat werkt ook weer door op volgende generaties. Gezond en veilig opgroeien: armoede en stress hebben daar veel invloed op, zo legt Prüfer uit. Bij kinderen die daarnaast op jonge leeftijd ook scheidingsproblematiek, bedreiging door geweld of verwaarlozing mee maken, speelt dit nog meer. Een kind heeft zo een groot risico op een bijna niet meer in te halen achterstand. ‘Opgroeien in ontwikkelarmoede noemen we dat.’ De plek van de wieg mag dan in grote mate de kansen van kinderen bepalen, toch geldt: elk kind verdient de beste kansen! Prüfer licht toe: ‘Dus daarom willen we hier samen slimme dingen voor bedenken. Centerdata zet zich daarbij graag in voor datagedreven maatschappelijke vraagstukken.’

‘Eerder hebben we ons met Smart Start samen ingezet voor datagedreven pilots waar met innovaties laagdrempelige ondersteuning kon worden geboden op scholen om ouders, kinderen en professionals dichter bij elkaar te brengen. Met als resultaat minder schooluitval. Diezelfde laagdrempelige hulp was succesvol bij het voorkomen van huiselijk geweld of uithuisplaatsingen. Daar is een innovatie uitgekomen om alle jonge moeders hulp op allerlei vlakken aan te bieden, zonder op voorhand ‘kwetsbare moeders’ te selecteren. Iedereen mag gebruik maken van de ondersteuning. Daarnaast was er ook hulp voor sociale minima, door de inzet van een maatje dat samen met een professional meedenkt. Of hulp bij taalachterstanden. Want een kind met een uitdaging op taalgebied moet snel geholpen worden om geen blijvende achterstand op te lopen.’

Sociale innovatie

‘Kort samengevat: aan de voorkant van een Smart Start project doen we een analyse op basis van beschikbare kennis en data in een wijk of gemeente. Achteraf doen we een effectmeting en houden we evaluaties. Heel mooi dat we zo een hoop sociale narigheid kunnen voor zijn. Op die manier hebben we samen met de doelgroep een prachtige sociale innovatie ontworpen die is bedoeld om problemen te voorkomen. Dat vindt Centerdata als partner belangrijk: om vooral met betrouwbare data en degelijk onderzoek aan maatschappelijke projecten bij te dragen.’

‘In het programma Smart Start werken we zo aan een modelaanpak voor preventief beleid, om de kansen op veilig opgroeien van kinderen te vergroten en problemen bij kinderen vóór te zijn,’ vervolgt Prüfer. ‘Dat doen we door kennis en data te combineren. Bijvoorbeeld door te kijken naar ervaringen van betrokkenen. Ook maken we gebruik van de kennis van zorgprofessionals. Dat alles brengen we weer tezamen met data science-technieken, om zo nieuwe inzichten te creëren voor het voorspellen van potentiële problemen en oplossingen.’

Hackathon

Voorafgaand aan het symposium, op 15 september is er een hackathon; een wedstrijd wie uit bestaande data en informatie de beste ideeën en oplossingen weet aan te dragen voor het thema. Daarvoor worden data ter beschikking gesteld die relevant kunnen zijn voor het onderwerp. ‘Vanuit Centerdata stellen wij een deel van onze LISS gegevens beschikbaar,’ vertelt Prüfer. ‘Ook andere organisaties stellen hun data beschikbaar en er zijn veel openbaar beschikbare data. Erg mooi, dat zijn samen geweldige dataverzamelingen om tot een leuk idee of interessant inzicht te kunnen komen. Na deze werkvorm waarbij de deelnemers uit vele data hebben kunnen putten, gaan zij hun inzichten en ideeën pitchen. De meest kansrijke ideeën en oplossingen nemen we mee in het volgende Smart Start project en worden meteen gebruikt. Een zinvolle wedstrijd dus met een vervolg.’

Het Symposium ‘Opgroeien in ontwikkelarmoede – De eerste 1000 dagen’ vindt plaats op vrijdag 16 september in Goirle (nabij Tilburg). Het wordt georganiseerd door het programma Smart Start en het Brabantse data sciencebureau Nippur. Centerdata is daar mede organisator van. Prüfer: ‘Met het programma Smart Start willen we samen, met o.a. partners Sterk Huis, GGD Hart voor Brabant, TiU en de regiogemeenten voorkomen dat problemen bij kinderen en gezinnen groot worden. Dat zijn vaak problemen die we al veel eerder kunnen zien aankomen.‘

Gespreksleiders deze dag zijn Pieter Rambags van Nippur en Lian Smits van Sterk Huis. Centraal staat deze dag met sprekers uit de jeugd- en gezinshulp, (geestelijke) gezondheidszorg, wetenschap en data science leren hoe met alle inhoudelijke kennis uit verschillende achtergronden en datakennis tot nieuwe kennis en concepten te kunnen komen. En dus kinderen en gezinnen nog beter kunnen helpen. ‘Want we geloven vanuit Smart Start in de kracht van het verbinden van kennisgebieden om zo nieuwe inzichten sterk te maken’, aldus Prüfer.

Informatie over aanmelden voor hackathon en symposium:

Het symposium ‘Kinderarmoede in de eerste 1000 dagen’ vindt 16 september 2022 plaats in het Jan van Besouwhuis in Goirle, van 10 tot 17 uur. De hackathon is een dag eerder, op 15 september.

Informatie over het programma, de sprekers en het aanmelden vindt u op de website:

Symposium Opgroeien in ‘ontwikkelarmoede’ – de eerste 1000 dagen – Smart Start (programmasmartstart.nl)