ODISSEI en SHARE Nederland houden op 25 juni 2021 een online bijeenkomst voor gebruikers van ‘Survey of Health Ageing and Retirement in Europe’ (SHARE). De Call for Papers is nu geopend.

Het doel van de conferentie is om gebruikers van SHARE vanuit verschillende disciplines bij elkaar te brengen om onderzoeksprojecten in Nederland te delen en bespreken.

De organisatie nodigt uit om papers in te dienen die gebruikmaken van SHARE-data variërend van gezondheid tot werk, pensioen en inkomen en van gezondheidszorg, gezin en sociale netwerken, tot survey methodologie. De organisatie kijkt in het bijzonder uit naar papers met longitudinale SHARE-data of waarbij een combinatie is gemaakt met CBS-data of de SHARE corona-enquête.

Indienen abstract: tot en met 30 april

De inzendingen moeten een samenvatting bevatten van ongeveer 300 woorden met informatie over de onderzoeksvraag, het type empirische analyse en, indien mogelijk, de belangrijkste resultaten. Het inleveren van de abstracts is mogelijk tot en met vrijdag 30 april. Inzendingen opsturen kan via het formulier op de website van ODISSEI.

Neem voor meer informatie over SHARE of over de conferentie contact op met Marika de Bruijne, senior onderzoeker bij Centerdata en Country Team Operator van SHARE Nederland.

SHARE in het kort

SHARE is een multidisciplinaire, crossnationale databank met gegevens van personen die 50 jaar of ouder zijn, en hun partners, over onder meer hun lichamelijke en psychische gezondheid, sociale netwerk van vrienden en familie, en hun sociaaleconomische situatie (zoals opleidingsniveau, arbeidsmarktparticipatie, inkomen en besparingen). Om de twee jaar wordt een enquête uitgezet in 28 landen.