Survey Onderzoek

dr. Natalia Kieruj

Senior survey onderzoeker

In contact komen met Natalia Kieruj?

Mail of bel, wij horen het graag.

Over Natalia Kieruj

Natalia werkt sinds oktober 2011 bij Centerdata. Zij ontwikkelt en programmeert vragenlijstonderzoek, verzorgt online dataverzameling in zowel het LISS panel als het CentERpanel, en analyseert de data en rapporteert over de onderzoeksresultaten. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de methodologische onderbouwing van de panels.

In 2007 studeerde ze cum laude af als sociaal psycholoog aan Tilburg University. Vervolgens werkte ze vier jaar als promovenda bij het departement Methoden en Technieken van Onderzoek aan dezelfde universiteit en deed onderzoek naar responsstijlen in attitudeonderzoek. Hierbij lag de focus op studies naar oorzaken voor het gebruik van extreme responsstijl en de toepassing van een Latent Class Confirmatory Factor Analysis om te corrigeren voor deze antwoordstijl.

Op 2 maart 2012 is Natalia gepromoveerd. De titel van haar proefschrift luidt: “Question format and response style behavior in attitude research”.

Rapport Long COVID: Onderzoek uitgevoerd in het LISS panel in opdracht van het Maatschappelijk Impact Team
Wetenschappelijk rapport 2023

Rapport Long COVID: Onderzoek uitgevoerd in het LISS panel in opdracht van het Maatschappelijk Impact Team

Houding tegenover de Joodse bevolkingsgroep in Nederland – Onderzoek in opdracht van het Centraal Joods Overleg en het Centrum Informatie en Documentatie Israël
Wetenschappelijk rapport 2022

Houding tegenover de Joodse bevolkingsgroep in Nederland – Onderzoek in opdracht van het Centraal Joods Overleg en het Centrum Informatie en Documentatie Israël

Het niveau van datavolwassenheid van de gemeente Tilburg
Wetenschappelijk rapport 2021

Het niveau van datavolwassenheid van de gemeente Tilburg

Levensloopbanen van werkloze vijftigplussers
Wetenschappelijk rapport 2020

Levensloopbanen van werkloze vijftigplussers

Re-integratiebeleid gemeente Haarlemmermeer
Wetenschappelijk rapport 2020

Re-integratiebeleid gemeente Haarlemmermeer

Langdurige werkloosheid onder 50-plussers: feiten en mogelijke oplossingen?
Artikel in tijdschrift 2018

Langdurige werkloosheid onder 50-plussers: feiten en mogelijke oplossingen?