Survey Onderzoek

dr. Evi de Cock

Senior survey onderzoeker

In contact komen met Evi de Cock?

Mail of bel, wij horen het graag.

Over Evi de Cock

Sinds januari 2019 werkt Evi als Survey Onderzoeker bij Centerdata. Ze houdt zich o.a. bezig met online dataverzameling via het LISS panel, het programmeren van vragenlijsten en met advisering van opdrachtgevers op het gebied van vragenlijstonderzoek. Als projectleider co├Ârdineert zij zowel onderzoeksprojecten die in het LISS panel worden afgenomen als hosting projecten. Verder treedt ze op als redactielid van het blad E-data & Research.

Evi rondde in 2010 de Research Master Social and Behavioral Sciences cum laude af en werkte aansluitend als docent en onderzoeker aan Tilburg University. In 2012 startte ze aan diezelfde universiteit haar promotieonderzoek gericht op de ontwikkeling van de vroege ouder-kind relatie. Nadat Evi in 2017 haar proefschrift verdedigde, heeft ze haar onderwijs en onderzoek voortgezet aan de Radboud Universiteit en bij de academische werkplaats Jeugd van Tranzo (Tilburg University).

Rapport Quick Scan Vacatures Kinderopvang 2021
Wetenschappelijk rapport 2021

Rapport Quick Scan Vacatures Kinderopvang 2021

Chronic mental health problems and use of mental health services among adults with and without adverse childhood experiences: a 6-year longitudinal population-based study
Artikel in tijdschrift 2021

Chronic mental health problems and use of mental health services among adults with and without adverse childhood experiences: a 6-year longitudinal population-based study

Personeelstekorten primair onderwijs: peildatum 1 oktober 2021
Wetenschappelijk rapport 2021

Personeelstekorten primair onderwijs: peildatum 1 oktober 2021

Rapport ACM nalevingsonderzoek publieke aanbestedingen: Vragenlijst afgenomen onder aanbestedende diensten
Wetenschappelijk rapport 2019

Rapport ACM nalevingsonderzoek publieke aanbestedingen: Vragenlijst afgenomen onder aanbestedende diensten

Liefde voor het eerste gezicht: de ouder-kind band van zwangerschap tot peutertijd
Artikel in tijdschrift 2018

Liefde voor het eerste gezicht: de ouder-kind band van zwangerschap tot peutertijd

Love before first sight: Parental bonding from pregnancy to toddlerhood
Proefschriften en scripties 2017

Love before first sight: Parental bonding from pregnancy to toddlerhood