Effectief en succesvol gezondheidsbeleid en wetenschappelijk onderzoek zijn sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van data. Daarom ontstaat steeds meer maatschappelijke en politieke druk om onderzoeksbestanden die gefinancierd worden met publiek geld, beschikbaar te stellen voor onderzoek door derden.

Checklists voor goed datamanagement

Binnen het project Digitale Diamanten zijn checklists en ondersteunende toelichtingen ontwikkeld. Hiermee onderzoekers een datamanagementplan kunnen schrijven voor projecten gefinancierd door de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw), een semi-overheidsorganisatie die gezondheidsonderzoek en zorginnovatie stimuleert. Belangrijke onderwerpen in de checklists zijn:

  • privacy
  • gebruiksvoorwaarden
  • vindbare data en metadata
  • kwaliteit van data
  • duurzame opslag
  • herbruikbaarheid

Relevante vraagstukken bij datamanagement zijn:

  • bevoegdheden
  • erkenning voor de onderzoeker
  • structurele kosten en bewaartermijnen.

In het adviesrapport staan de aandachtspunten voor een onderzoeker en voor onderzoeksinstituten en -financiers voor vindbare, toegankelijke en herbruikbare data.