Tijdsbestedingsonderzoek is een samenwerkingsproject van Centerdata en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Het is een vergelijkingsstudie waarbij dagelijkse bezigheden genoteerd in een papieren dagboek worden vergeleken met eenzelfde dagboek bijgehouden via een applicatie (app) op een smartphone.

Werking app

Voor zowel Android smartphones en tablets als voor iPhones en iPads heeft Centerdata een app ontwikkeld waarmee panelleden hun dagelijkse bezigheden kunnen bijhouden. Voor elke 10 minuten van de dag wordt gevraagd een activiteit in te voeren.

Naast de hoofdactiviteit van een bepaald moment, bijvoorbeeld koken, is het mogelijk een tweede activiteit die tegelijkertijd plaatsvindt aan te geven, bijvoorbeeld TV-kijken. Ook kan het panellid aangeven of hij alleen of met familie of vrienden was. De standaard voor het invullen van de bezigheden is afgeleid van de HETUS standaard voor activiteiten.

Technieken en sensoren in de smartphone vullen de verzamelde gegevens aan, bijvoorbeeld de locatie (GPS). Daarnaast houden ze de gebruiker actief betrokken bij het invullen (herinneringsberichten en geluiden). De frequentie van invullen kan op deze manier worden verhoogd wat de kwaliteit verbetert.

Rendement van de app

In september 2012 is het Tijdsbestedingsonderzoek gestart. Elke maand deden 180 panelleden mee aan het onderzoek. Panelleden zonder eigen smartphone kregen er een in bruikleen. In september 2013 is het onderzoek afgerond nadat in totaal bij meer dan 1000 panelleden data over hun tijdsbesteding is verzameld.

Er zijn inmiddels diverse varianten van de app ontwikkeld, o.a. voor de Universiteit van Groningen, Alterra aan de universteit van Wageningen en Planbureau voor de Leefomgeving. Verder heeft Centerdata voor het NSCR een app ontwikkeld voor het onderzoek naar activiteiten en risico onder jong-volwassenen in Nederland. Met de app konden deelnemers aan het onderzoek eenvoudig hun activiteiten en ervaringen bijhouden.

Locatiegebonden specifieke vragenlijsten

De apps worden allemaal ingezet om de tijdsbesteding van specifieke doelgroepen te meten of voor het aanbieden van locatiegebonden specifieke vragenlijsten.