In maart 2016 is het START2ACT project begonnen, een driejarig project gefinancierd door de Europese Commissie (Horizon2020). Het doel van START2ACT is om door middel van gedragsverandering ervoor te zorgen dat medewerkers van startups en jonge MKB-bedrijven in Europa energie gaan besparen op het werk. In de eerste fase van het project heeft Centerdata een literatuurstudie, een expertsessie en een survey uitgevoerd naar de motivaties en behoeften van startups en MBK-bedrijven. De survey werd uitgevoerd in 2016, in Polen, België, Bulgarije, Tsjechië, Kroatië, Hongarije, Roemenië, Slowakije en het Verenigd Koninkrijk.

De survey

Uit het onderzoek bleek dat de belangrijkste motivaties voor bedrijven om energie te besparen een lagere energierekening, een bijdrage leveren aan de strijd tegen klimaatverandering, en verbeterde productkwaliteit zijn. Veel bedrijven hebben ten minste één energiebesparende maatregel doorgevoerd en gemiddeld drie. Een voorbeeld is het installeren van energiezuinige verlichting of apparaten. Respondenten lijken daarnaast erg begaan te zijn met het milieu.

Hoewel bedrijven bereid lijken te zijn om tegen klimaatverandering te strijden, blijkt ook dat prijsoverwegingen toch het belangrijkst zijn bij de aanschaf van nieuwe apparatuur. Bovendien blijkt dat startups energiebesparing minder hoog in de prioriteitenlijst hebben staan en het hun ook aan tijd ontbreekt om hier informatie over te verzamelen. MKB-bedrijven denken dat energiebesparingen hun niet noodzakelijk een beter marktpositie opleveren. Ook blijkt dat respondenten een deel van de verantwoordelijkheid met betrekking tot klimaatproblemen bij anderen, zoals wetenschappers, leggen. Er zou dus een “kloof” tussen attitude en gedrag kunnen zijn: men zegt energiebesparing belangrijk te vinden, maar het is niet gegarandeerd dat deze overwegingen ook omgezet worden in daden. Dit zal verder onderzocht worden in de vervolgfase van het project.

Optimalisering van de training en coaching

Het is van essentieel belang dat de training en coaching over energiebesparing relevant is voor startups en MKB-bedrijven en nauw aansluit bij de motivaties van het bedrijf en ook op persoonlijk vlak. Bedrijven kunnen geholpen worden door langetermijndoelstellingen en ambities met betrekking tot energiezuinigheid nu al te integreren in de huidige bedrijfsvisie en het DNA. Wanneer het bedrijf groeiende is, zal deze kernidentiteit namelijk helpen bij het maken van de juiste  – energiebewuste – keuzes in de toekomst.

Het is ook aan te raden om gemakkelijk uit te voeren maatregelen door te voeren bij startups en MKB-bedrijven, bijvoorbeeld door het kant-en-klaar aanleveren van apps of checklists over energiebesparing. Dit zal het bedrijf tijd besparen en geen extra geld zal kosten. Bedrijven ontvangen graag support over energiebesparingen via gemakkelijk te gebruiken online tools en online advies.

Daarnaast zijn veel werknemers zich niet bewust van hun huidige footprint en zou het nuttig zijn om hier bewustzijn over te creëren: hoe groen is men nu? Op welke aspecten kan men verbeteren? Voorlichtingscampagnes in combinatie met het geven van feedback zijn dan belangrijk om de kennis van medewerkers over energiebesparingen te vergroten.

De resultaten van de survey zijn te vinden in het “baseline assessment report”.

Conclusies over de opzet van de training en coaching activiteiten zijn te vinden in het “report on the optimisation of mentoring and training”.

Voor meer informatie en updates zie: www.start2act.eu