Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Bureau Kredietregistratie (BKR) in 2015 heeft Tilburg University onderzoek gedaan naar de vraag of de economische crisis voorbij is. Onderdeel van dit onderzoek was gegevensverzameling in het CentERpanel over de schuldenproblematiek in Nederland.

Voor de financiële situatie van de consumenten is een vergelijking gemaakt tussen 2006 (voor de crisis), 2008 (begin van de crisis), de crisisjaren 2010 en 2012 en de jaren 2004 en 2015 (de huidige meting). De jaren waarin de meeste huishoudens een beetje of veel geld overhielden en de minste huishoudens spaarmiddelen aanspraken of schulden maakten zijn 2008 en 2010. Aan het formele begin van de crisis in 2008 lijken de huishoudens nog voldoende financiële buffer te hebben. De terugslag komt in de jaren erna. In 2015 lijkt de financiële situatie van huishoudens voorzichtig te herstellen.

In de afgelopen 10-15 jaar heeft bijna de helft van de mensen een lening (inclusief hypotheek) afgesloten. De meeste leningen zijn voor 2009 afgesloten, in de periode daarna neemt het aantal huishoudens dat een lening afsluit af. Deze leningen zijn niet zonder risico. Ongeveer een zesde van de mensen die in het verleden een lening, inclusief hypotheek, zijn aangegaan is onzeker of ze deze kunnen aflossen. Dit zijn voor het merendeel mensen die te maken hebben met een achteruitgang in hun arbeidsmarktpositie. Verder gaat het vooral om alleenstaanden met kinderen en laagopgeleiden.

Op het jubileumcongres op 19 november 2015 is het rapport aan BKR aangeboden.