Jaarlijks publiceert de afdeling Kennis van het Ministerie van OCW referentieramingen over het aantal leerlingen op diverse onderwijsrichtingen. Deze belangrijke ramingen vormen de basis voor meerjarige begrotingen. Voorheen gebruikte het ministerie hiervoor het Lectorsysteem. In 2009 hebben QDelft en Centerdata het systeem herbouwd en doorontwikkeld.

Het nieuwe systeem is met moderne technieken flexibeler opgezet. Hierdoor en vanwege de grotere beschikbaarheid van gegevens is het mogelijk op een hoger detailniveau te modelleren en rekenen. Vanwege de continuïteit blijft het ook mogelijk de bestaande ramingen te leveren.

Centerdata heeft de rekenkern van Lector nagebouwd in een moderne omgeving (C#). QDelft heeft deze en de user interfaces geïmplementeerd. Het resultaat is een modern systeem, Radon, waarmee het Ministerie van OCW de jaarlijkse referentieramingen maakt en effecten van beleid op leerlingstromen en studenten binnen het onderwijs doorrekent. Wij werken nu nog aan de verdere verbetering van de gebruiksvriendelijkheid en slimheid van het systeem.