Process mining is een objectieve, met name visuele methode om processen binnen organisaties inzichtelijk te maken en te optimaliseren. De methode, die is ontwikkeld aan de Technische Universiteit Eindhoven, biedt cruciale inzichten voor bedrijven die bezig zijn met digitale transformatie.

Analyseren en visualiseren

Process mining omvat meerdere technieken die het mogelijk maken om informatie uit ‘event logs’ te extraheren. Deze informatie (zoals data uit klantensystemen, logboeken en CRM-systemen) kan vervolgens worden gebruikt om bedrijfsprocessen te analyseren en te visualiseren in een process flow chart. Deze flow chart brengt objectief in beeld waar zich in het proces knelpunten bevinden en waar er sprake is van afwijkingen of inefficiënties.

Flinke efficiencywinst

Process mining is geen doel op zich, maar maakt vaak deel uit van een bestaand verbetertraject voor bedrijven en organisaties. Uit praktijkcases blijkt dat het visualiseren van processen en het op basis daarvan dichten van de gevonden proceslekken, een gemiddelde efficiencywinst van 15 tot 25 procent oplevert.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in process mining? Bij Centerdata bieden wij hulp en ondersteuning in het gebruik van softwarepakketten, het prepareren en inladen van data voor gebruik, het opzetten van een process mining flow chart, en bij het analyseren van de uitkomsten.