Samen met het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving ontwikkelde Centerdata een Life History Calendar voor een retrospectieve studie met CAPI-interview (persoonlijk interview met behulp van laptop) bij mensen met een strafblad. Een Life History Calendar is een vragenlijstmethode waarbij gebeurtenissen in het leven van een respondent op een tijdlijn worden gevisualiseerd.

Gevoelige data

We namen aan dat het moeilijk zou zijn deze (voormalige) criminelen over te halen mee te doen. Omdat het gaat om zeer gevoelige en kostbare data, moesten we zeker weten dat een afgerond interview nooit verloren kon gaan; niet door technische problemen, maar ook niet door bijvoorbeeld het kwijtraken van een laptop. We ontwikkelden daarom een methode waarbij data niet op de laptop, maar op een externe server werd opgeslagen. Met behulp van een dongel werd de laptop met het internet verbonden, waarna de CAPI-vragenlijst bij de respondent thuis werd afgenomen.

Verloop van het interview

Levensgebeurtenissen werden gegroepeerd rond de thema’s partners, kinderen, accommodaties, werk, detentie, gezondheid, en overige. Tijdens het interview werden de verschillende onderdelen doorlopen. Uiteindelijk toonde de kalender alle gebeurtenissen met overzichtelijke kleuren. De verticale as van de kalender toonde de levensspanne van de respondent.

De tijdlijn biedt niet alleen een grafische representatie van de gebeurtenissen, maar kan ook worden gebruikt als navigatie door de vragenlijst. Door de overzichtelijke weergave van de gebeurtenissen, zien respondenten sneller ontbrekende gebeurtenissen en kan er direct naar de relevante vraag worden gesprongen.

Kenmerken

  • Geavanceerde vragenlijst
  • Life History Calendar
  • Veldwerksupport