Het LISS panel kernvragenlijsten project is een longitudinale studie die elk jaar in het LISS panel wordt uitgevoerd. Ieder jaar krijgen dezelfde individuen en huishoudens dezelfde set aan vragen voorgelegd. De LISS kernvragenlijsten maken de effecten van veranderingen in het leven van mensen, hun reactie op gebeurtenissen en de effecten van maatschappelijke veranderingen en beleidsmaatregelen inzichtelijk.

Thema’s LISS panel kernvragenlijsten

Er zijn acht vragenlijsten met de thema’s:

  1. Gezondheid
  2. Normen en waarden/politiek
  3. Religie en etniciteit
  4. Maatschappelijke integratie en vrije tijd/vrijetijdsbesteding
  5. Familie en huishouden
  6. Opleiding en werk
  7. Persoonlijke eigenschappen
  8. Economische situatie en huisvesting

De data van de LISS kernvragenlijsten kunt u via het LISS Panel Data archive downloaden.

Kenmerken

  • Combineer uw data met longitudinaal thema-onderzoek in het LISS panel
  • Questasy staat garant voor de disseminatie van de data in het LISS Panel Data archive