Centerdata verzorgt niet alleen de dataverzameling voor zijn eigen panels, maar ook voor die van derden. Wij zijn gespecialiseerd in het opzetten, onderhouden en exploiteren van infrastructuren voor dataverzamelingsprojecten.

Een sterke basis

Kern van deze dataverzamelingsinfrastructuren wordt gevormd door een in house ontwikkelde reeks van softwareproducten. Die bieden ondersteuning in de verschillende fasen van de research data life cycle en bij tal van de aspecten die komen kijken bij zo’n infrastructuur.

Hieronder valt software voor:

 • het programmeren en afnemen van vragenlijsten;
 • het beheren van steekproeven, panels en respondentgroepen (inclusief contactenregistratie, uitnodigingen, inlogpagina’s en dergelijke);
 • het managen van vertaalprocessen bij vragenlijsten;
 • het beschikbaar stellen van data en metadata voor analyses en (her)gebruik;
 • het analyseerbaar maken van vertrouwelijke data voor gebruikers door anonimiseren en pseudonimiseren;
 • het beveiligen van data en onderzoeksresultaten door strikte beveiliging op toegang, door encryptie, en door logging van alle stappen in het onderzoeksproces volgens de laatste beveiligingsstandaarden.

Het is goed om te beseffen dat deze dataverzamelingstrajecten uniek zijn, en dat de software om deze trajecten te ondersteunen aangepast moet kunnen worden aan deze unieke situaties. De IT-afdeling van Centerdata geeft hierin graag advies en is de aangewezen partij om deze aanpassingen te maken.

Ervaring

Een andere belangrijk aspect wat Centerdata uniek maakt, is de jarenlange ervaring met het adviseren over en implementeren van zulke infrastructuren voor gerenommeerde organisaties als de Koninklijke Bibliotheek Nederland en de Foundation for Auditing Research (FAR). Daardoor kunnen we als partner meedenken over talloze uitdagingen, zoals:

 • privacy-waarborging van respondenten;
 • multi-device ondersteuning;
 • analyses op datasets;
 • beveiligings- en proces inrichtingsvraagstukken (bijvoorbeeld om conform ISO-, NEN- of ISAE-norm te werken);
 • vertalingen;
 • recruitment en motivering van panelleden;
 • technische uitdagingen (integratie met externe databronnen, gebruik maken van sms-berichten, geautomatiseerde mailings en acties).

Omdat elke infrastructuur haar eigen uitdagingen en eigenschappen kan hebben, is het een goed idee om hier vrijblijvend met Centerdata over in gesprek te gaan. Wij laten u graag zien hoe onze oplossingen eruit zien en hoe ze in de praktijk werken.