Samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Alterra (onderdeel van de universiteit van Wageningen Research Center) ontwikkelde Centerdata de app HappyHier voor smartphones. Met behulp van de app wordt onderzocht hoe de kwaliteit van de leefomgeving bijdraagt aan het welzijn van mensen. Het onderzoek is geïnspireerd door de door MacKerron & Mourato in 2013 ontwikkelde Mappiness-app.

HappyHier biedt nieuwe mogelijkheden om realtime en situationeel (op een bepaalde plek) te meten. De app biedt op specifieke locaties (bijvoorbeeld in de natuur) vragenlijsten aan, op basis van de locatie van de smartphone (en dus de gebruiker). De app stelt drie centrale vragen:

  1. Hoe gelukkig voelt u zich op dit moment?
  2. Welke activiteit doet u nu?
  3. In welk gezelschap bent u?

Tegelijkertijd wordt het omgevingstype waar de appgebruiker zich bevindt, bepaald aan de hand van locatietechnieken met behulp van diezelfde smartphone.

Het onderzoek

Het onderzoek liep van 1 mei tot 21 juli 2016 en richtte zich op de verschillen tussen welzijnsgevoelens in de buitengebieden en natuurlijke gebieden, en de situatie binnenshuis in bebouwd gebied.

Aangezien de meeste mensen veel van hun tijd binnenshuis doorbrengen, worden er mogelijk te weinig gegevens verzameld over de interessante buitengebieden. Daarom is, om het aantal meetmomenten in de natuur te verhogen, het concept van ruimtelijke sampling-quota geïmplementeerd in de mobiele app. Dat houdt in dat de applicatie, voordat de vragen worden gesteld, aan de hand van locatiebepaling controleert of de respondent zich verplaatst en of daarbij buitengebieden worden bezocht.