Centerdata heeft voor de gemeente Tilburg de effecten van het pilotproject “Wie wil jij zijn?” geëvalueerd. Deze pilot wilde op een creatieve manier voorkomen dat kwetsbare jongeren afglijden naar criminaliteit en hun maatschappelijke weerbaarheid vergroten. In samenwerking met bekende rolmodellen uit de Tilburgse muziekwereld werd aan de jongeren een eenjarig programma aangeboden.

“Wie wil jij zijn?” is in overleg met, en deels gesubsidieerd door, het ministerie van Veiligheid en Justitie tot stand gekomen. Betrokken bij dit project zijn daarnaast nog andere Tilburgse organisaties op het gebied van maatschappelijk werk. “Wie wil jij zijn?” is in april 2016 gestart.

De centrale onderzoeksvraag was of “Wie wil jij zijn?” een kansrijk programma was voor kwetsbare jongeren. Was dit project effectiever dan reguliere zorg en de kosten van overlast en vernieling die anders eventueel zouden zijn ontstaan?

Om deze vragen te beantwoorden heeft Centerdata velerlei data van alle deelnemende jongeren verzameld en vragenlijsten afgenomen. Aanvullend voerden we interviews om de analyse te verrijken en de tevredenheid van alle betrokkenen te evalueren.