Scholen in het voortgezet onderwijs nemen sinds 2015 een vragenlijst af onder hun leerlingen met als doel de leerlingtevredenheid en sociale veiligheid te meten. De bestaande vragenlijst wordt sinds 2015 ingezet, en is in het schooljaar 2019-2020 voor het vijfde jaar op rij gebruikt. Het gebruik van de vragenlijst is door de jaren heen gestegen en de impact van de resultaten die uit de vragenlijst volgen wordt door het jaarlijks toenemende gebruik steeds groter.

Scholen zetten de vragenlijst direct uit via de site van Vensters, maar ook het overgrote deel van de commerciƫle partijen gebruikt de vragenlijst, zodat scholen ook bij hen de Venstervragenlijst kunnen afnemen. Gezien het toenemende gebruik en de impact van de resultaten heeft de VO-raad Centerdata gevraagd om de vragenlijst te evalueren en waar nodig bij te stellen.

Vensters is het programma van de VO-raad en de PO-Raad en wordt onder meer gebruikt als communicatiekanaal om ouders, gemeenten, scholen en schoolbesturen te informeren over onderwijs, uitgaven en gevoerd beleid. Tevens is Vensters bekend van de website Scholenopdekaart.nl, waar onder andere resultaten van tevredenheid leerlingen over een school zijn terug te vinden. Deze resultaten worden gebaseerd op een vragenlijst die aan leerlingen van scholen wordt voorgelegd. De schoolbesturen publiceren de resultaten van de vragenlijst op Scholenopdekaart.nl.

Er is onderzocht op welke punten de bestaande vragenlijst verbeterd kon worden. Betrouwbaarheid en validiteit van het instrument staan hierbij centraal, waarbij zowel aandacht is besteed aan ervaringen uit de praktijk (gebruikers en leerlingen) als aan statistische toetsing en validatie van het instrument. Op basis van de resultaten van dit onderzoek is een advies uitgebracht voor de gevalideerde, verbeterde versie voor het meten van leerlingtevredenheid en sociale veiligheid in het voortgezet onderwijs.

De VO-raad en de inspectie voor het onderwijs hebben deze door Centerdata verbeterde vragenlijst geaccordeerd. De vragenlijst wordt voortaan gebruikt voor het meten van leerlingtevredenheid en sociale veiligheid in het voortgezet onderwijs.