Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) ontwikkelt sinds 1987 de Enquête Beroepsbevolking (EBB) en voert deze jaarlijks uit. De data bevatten informatie over huidig werk, arbeidsverleden en het zoeken naar werk en scholing.

Opzet EBB

Bijzonder is dat de vragenlijst wordt afgenomen bij één persoon uit het huishouden, die de vragenlijst over zichzelf maar ook de andere leden van het huishouden (van 15 jaar en ouder) invult. Dit heet een proxy-onderzoek. Daarnaast heeft het project een longitudinaal karakter. Het CBS publiceert jaarlijks over een grote set arbeidsmarktvariabelen en ieder kwartaal over een beperkt aantal daarvan.

Onderzoeksmethoden EBB

De eerste jaren kwam een interviewer bij de respondenten thuis langs die de vragen van de EBB afnam (CAPI) Tegenwoordig vullen respondenten de vragenlijst via internet in (CAWI). Als respondenten niet reageren, krijgen ze een telefonisch interview (CATI) of alsnog een CAPI.

In de maanden december 2013, maart 2014, en juni 2014 is de EBB in CAWI-vorm uitgezet in ons LISS panel.

Onderwerpen EBB

De EBB is opgesplitst in verschillende modules zoals: huidige werkkring(en), het zoeken van werk, overwerk, arbeidsverleden en onderwijs.

De EBB data uit het LISS panel, codeboeken en descriptives vindt u op het LISS data archive.