Overheden en non-profitorganisaties beschikken over enorme hoeveelheden data. Steeds meer organisaties in de publieke sector willen deze data beter benutten, als basis voor beter inzicht in wat de burger/klant wil en voor betere beslissingen. Ook willen ze data gebruiken om hun interne processen te optimaliseren en efficiënter te werken. Centerdata ondersteunt diverse publieke organisaties bij deze omslag naar een meer datagedreven werkwijze, onder meer met AI-handleidingen en -stappenplannen.

Bij de omslag naar een meer datagedreven werkwijze zijn slimme methodes voor data-analyse en zelflerende algoritmes onontbeerlijk. Ze zijn niet alleen handig, maar kunnen vaak ook de nodige inzichten verschaffen die eerder onzichtbaar waren. Soms kunnen er dan ook complexe verbanden ontdekt worden door verschillende databronnen te koppelen.

Veel organisaties verzamelen zo doelgericht data; om hun klanten beter te leren kennen en daardoor betere service te kunnen bieden. Andere organisaties beheren data die nodig (of zelfs verplicht) zijn voor het realiseren van hun dienstverlening.

Data en AI in de hoofdrol

Maar hoe ga je met data om? Hoe maak je de stap van data naar een datagedreven werkwijze? Op welke zaken en mogelijke knelpunten moet je letten? En hoe introduceer je Artificial Intelligence (AI) in je business?

Zelfs bij gevorderde analyses vergeten we soms belangrijke aspecten van datagedreven onderzoek of missen we cruciale details. Een handleiding met een duidelijk overzicht van de verschillende aspecten, op maat gemaakt voor een bepaald project, onderzoek of onderwerp, kan organisaties daarbij goed op weg helpen – zodat data ineens de hoofdrol kunnen gaan spelen in beleidsmatige oplossingen en beslissingen.

Handleiding datagedreven werken

Bij Centerdata ontwikkelen we AI-handleidingen voor (semi-)overheidsinstanties. Vaak vullen we de handleiding aan met een uitgestippeld stappenplan, om datagedreven onderzoek nog toegankelijker te maken. Daarnaast bieden we feedbackmogelijkheden voor toelichting en consult.

Voorbeeldprojecten

  • AI-handleiding en stappenplan gemeente Den Haag

We stelden een uitgebreide AI-handleiding  op voor een project van de gemeente Den Haag om mensen in de bijstand sneller aan werk te helpen. Daarbij wordt via datagedreven onderzoek de uitstroom voorspeld aan de hand van voorspellende en clusteringtechnieken, zodat het beleid hierop kan worden aangepast.

Met specifieke adviezen en een uitgestippeld vijfstappenplan, maakten we gevorderde analyses en voorspellingen mogelijk die kunnen worden gebruikt voor beleidsmatige oplossingen.

  • Digitalisering voor de overheid

Als Data Science-experts ondersteunen we JADS (Jheronimus Academy of Data Science) met het programma Digitalisering voor de Overheid. Dit is een specifiek maatwerkprogramma voor medewerkers van de Provincie Brabant en van gemeentes. Het programma bevat specifieke colleges en uitdagingen voor mensen die werkzaam zijn binnen de overheid.