De meeste (overheids-)organisaties maken gebruik van data, maar zijn niet in staat om alle waardevolle informatie volledig uit te buiten. Vaak worden data gebruikt om de resultaten van bepaalde acties of interventies uit het verleden weer te geven, maar niet om beslissingen en strategieën voor de toekomst van een organisatie richting te geven. Het juiste gebruik van data kan een groot strategisch voordeel opleveren en het is voor organisaties dus de moeite waard om zich meer toe te leggen op efficiënt en creatief gebruik van data en daarmee te komen tot datagedreven en feitengebaseerd beleid.

Het Data Science team ondersteunt (overheids-)organisaties in deze processen. Zo heeft het team meegewerkt aan de pilot “Verkenning Data Lab voor gemeenten” die als een samenwerking tussen VNG/KING en JADS in oktober 2016 is opgestart. Centerdata leverde hiervoor zowel technische ondersteuning als inhoudelijke bijdragen. Ook leidde Centerdata het onderzoeksgedeelte van de verkenning, een data science maturity scan van alle gemeenten.

Daarnaast ondersteunen we organisaties om beter gebruik te maken van bestaande data, en onderzoeken we welke tools voor analyses en visualisatie de beste mogelijkheden bieden voor deze partners als het gaat om de beschikbare data en (beleids)vragen. In samenwerking met de Provincie Noord-Brabant en onderzoeksbureau PON in Tilburg, bijvoorbeeld, hebben wij dit gerealiseerd door ze te ondersteunen bij het verzamelen en koppelen van verschillende databronnen.

Indien nodig, anonimiseren, harmoniseren, transformeren, en beveiligen we de data (met encryptie technieken), om zo de data te visualiseren en te ontsluiten voor analyse en interpretatie. We zetten tools en infrastructuur in om de data toegankelijk te maken voor domeinexperts zodat het mogelijk wordt om met multidisciplinaire teams snel inzicht te verkrijgen en diepte analyses te kunnen doen.