Voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voeren wij regelmatig berekeningen uit rond bekostigingsvraagstukken. De (rijks)bekostiging definieert de bedragen (budgetten) waar scholen recht op hebben. Deze zijn doorgaans opgebouwd uit diverse posten en regelingen, zoals een bekostiging voor leraren, voor directie, kleine scholen toeslag, onderwijsachterstanden, gebouwen, lesmateriaal, etc. De posten en regelingen veranderen met de tijd omdat bijvoorbeeld problematiek verandert of de wens ontstaat om te vereenvoudigen.

Bij aanpassingen wordt Centerdata vaak betrokken. In het verleden hebben wij bijvoorbeeld de overgang naar de lumpsumfinanciering begeleid. In recentere jaren voerden wij berekeningen uit rondom de financiering van passend onderwijs en de vereenvoudiging van de bekostiging in het voortgezet onderwijs. Bij dit soort vraagstukken gaat het vaak om inzicht in (herverdeel)effecten van aanpassingen in regelingen. Berekeningen kunnen daarbij ook worden geïmplementeerd in een Excel rekentool of website zodat betrokken instellingen inzicht kunnen krijgen in de berekeningen en eventuele veranderingen.