Nieuws over/met/van CentERdata
donderdag, 29 november, 2018 - 13:29

In hoeverre zijn online vacatures een betrouwbare bron voor arbeidsmarktonderzoek? CentERdata onderzocht het door een grote set online vacatures te analyseren aan de hand van machine learning-technieken, zo vertelde data scientist Patricia Prüfer recent tijdens wetenschappelijke congressen in Amsterdam en Maastricht.


woensdag, 21 november, 2018 - 19:07

Op zaterdag 8 december vindt in Tilburg de hackathon Hack for Future Talent plaats. Een van de drie thema’s waarmee de deelnemers aan de slag gaan is: ‘spookjongeren’, oftewel jongeren die uit beeld verdwijnen zonder diploma, werk of inkomen. Wat is het verhaal achter deze kwetsbare groep? En: wat kunnen we doen om meer zicht te krijgen op deze jongeren?


dinsdag, 20 november, 2018 - 14:50

Hoe kun je non-respons voorspellen en ervoor zorgen dat waardevolle respondenten behouden blijven voor je online onderzoekspanel? Joris Mulder en Natalia Kieruj van CentERdata onderzochten het en presenteerden de eerste resultaten tijdens BigSurv18 in Barcelona.


vrijdag, 16 november, 2018 - 12:54

De rol van leerprocessen in eetgedrag: dit onderwerp stond centraal in twee presentaties die consumenten­onderzoeker Karolien van den Akker onlangs verzorgde op het University College Venlo en bij het VGCt Najaarscongres.


maandag, 12 november, 2018 - 15:25

Ervaring opdoen op het snijvlak van data science en onderwijs? Dat kan tijdens de vrij toegankelijke hackathon Hack for Future Talent, die CentERdata (in opdracht van de gemeenten Tilburg en Eindhoven) op zaterdag 8 december organiseert in het gloednieuwe Cube-gebouw van Tilburg University.


dinsdag, 6 november, 2018 - 15:07

Verdringing van werknemers op de arbeidsmarkt komt in Nederland nauwelijks voor, concluderen het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Planbureau (CPB) in een gezamenlijk onderzoek. Tegelijkertijd maakt een in het LISS panel van CentERdata afgenomen vragenlijst duidelijk dat burgers op individueel niveau wel degelijk verdringing ervaren.


maandag, 29 oktober, 2018 - 14:14

Het in kaart brengen van het financiële gedrag en de gezondheid van de bewoners van Curaçao en op basis daarvan komen tot gerichte beleidsinterventies: daarom draait het in het door NWO gefinancierde SONORO-project. CentERdata-directeur Marcel Das toog afgelopen week naar het Caraïbische eiland om beleidsmakers en onderzoekers bij te praten over het belang van data voor onderzoek en over het door CentERdata beheerde LISS panel.


vrijdag, 26 oktober, 2018 - 11:29

Veel consumenten switchen niet van zorgverzekering (in jargon: ze blijven ‘inert’), ondanks het feit dat overstappen financieel voordeel kan opleveren of andere voordelen kan bieden. Hoe komt dat? En: wat kun je hieraan doen? Om die vragen draaide de workshop die onderzoeker Roxanne van Giesen verzorgde tijdens de Dag van het gedrag 2018.


donderdag, 25 oktober, 2018 - 09:55

Net uit: het oktobernummer van E-data & Research. Als stakeholder levert CentERdata ook dit keer weer meerdere redactionele bijdragen aan deze nieuwsbrief over data en onderzoek in de alfa- en gammawetenschappen. Zo interviewde Marije Oudejans haar collega Joris Mulder voor een artikel over de toepassing van hoogfrequente accelerometerdata in de sociale wetenschappen. 


maandag, 22 oktober, 2018 - 15:18

Problemen bij kinderen voorspellen en voorkomen met behulp van data en kennis: daarom draait het project Smart Start. Samen met Lian Smits (Sterk Huis) en Carin Zandbergen (Xpect Primair) vertelde data science-specialist Patricia Prüfer erover tijdens de drukbezochte Night University, begin oktober in Tilburg.


Pagina's