Nieuws over/met/van CentERdata
donderdag, 13 juni, 2019 - 15:36

In hoeverre zijn panelleden bereid om deel te nemen aan alternatieve methodes voor dataverzameling? Onderzoekers Joris Mulder en Marika de Bruijne brachten het in kaart.


woensdag, 12 juni, 2019 - 13:07

Hoe ziet de toekomst van de supermarkt en ons voedselaanbod eruit? Om die vraag draait het in Superland, de ‘grootste niet bestaande supermarkt van Nederland’, die op zaterdag 15 juni neerstrijkt in de Tilburgse LocHal. Aan het voorafgaande lezingenprogramma op vrijdagavond levert ook CentERdata een bijdrage.


woensdag, 22 mei, 2019 - 11:10

De Foundation for Auditing Research (FAR) en CentERdata ontvingen recent een zogenoemd assurance-rapport van accountantsorganisatie BDO. Het rapport bevestigt dat de bij de FAR aangesloten organisaties kunnen vertrouwen op een deugdelijke verwerking van hun vertrouwelijke gegevens, in lijn met de internationale controlestandaard ISAE 3000.


donderdag, 16 mei, 2019 - 15:36

Sinds kort is CentERdata officieel deelnemer in ODISSEI, het eind 2016 gelanceerde dataplatform voor de sociale wetenschappen.


donderdag, 16 mei, 2019 - 10:35

Op dinsdag 21 mei organiseert het Nederlandstalig Platform voor Survey Onderzoek (NPSO) zijn jaarlijkse lezingendag. Die gaat dit jaar over de brede toepassing van mobiele devices in en rondom surveyonderzoek.


maandag, 6 mei, 2019 - 16:37

Wat is het LISS panel precies? En waarvoor kunnen de verzamelde data zoal gebruikt worden? Tijdens een lunchbijeenkomst bij Tilburg University vertelde onderzoeker Roxanne van Giesen meer over het LISS panel. Vervolgens illustreerde ze de mogelijkheden van het panel aan de hand van een interessante praktijkcase (het TILCOM-onderzoek)


donderdag, 2 mei, 2019 - 14:28

Net als de afgelopen zes jaar verzorgt CentERdata ook de komende drie jaar de Integrale Personeelstellingen Onderwijs (IPTO). De nieuwe gunning geldt voor de peiljaren 2018-2020.


donderdag, 18 april, 2019 - 15:43

Wat zijn de ervaringen van cliëntenraden met de Participatiewet? En wat kunnen ze doen om hun dienstverlening te verbeteren? Tijdens het congres van de Landelijke Cliëntenraad (LCR), op woensdag 11 april in Utrecht, vertelde Boukje Cuelenaere (Hoofd afdeling Survey Onderzoek) meer over het monitoronderzoek dat CentERdata uitvoert naar de Participatiewet.


woensdag, 10 april, 2019 - 12:11

Sinds vandaag is er een nieuw digitaal onderzoekscahier met relevant onderzoek naar arbeidsparticipatie van jongeren met een beperking. Het cahier biedt snel en toegankelijk een overzicht van actueel onderzoek en helpt beleidsmakers gebruik te maken van beschikbare kennis op dit terrein.


vrijdag, 5 april, 2019 - 09:08

Hoe kunnen consumenten worden overgehaald om misvormde groenten en fruit te kopen? CentERdata en Wageningen Universiteit onderzochten het in een reeks experimenten.


Pagina's