Nieuws over/met/van CentERdata
maandag, 1 april, 2019 - 11:06

De vuurwerkramp in Enschede (mei 2000) die aan 23 mensen het leven kostte en het grootste deel van de getroffen wijk Roombeek vernielde, had grote gevolgen voor de mentale gezondheid van de getroffenen. Toch heeft deze ramp nauwelijks invloed gehad op de werkzekerheid en het inkomen van de getroffenen gedurende de eerste 17 jaar na de ramp.


donderdag, 28 maart, 2019 - 15:33

Hoe ziet de relatie tussen fysieke activiteiten en gezondheid eruit? CentERdata onderzocht het door artifical intelligence toe te passen op een combinatie van objectief verkregen hoogfrequente accelerometerdata en gegevens uit vragenlijsten.


donderdag, 21 maart, 2019 - 11:16

Acht maanden na de start komt het Sligro Data Science Lab goed op stoom. Na de inrichting van een online research environment is nu ook de eerste afstudeerder officieel begonnen.


maandag, 18 maart, 2019 - 15:23

Hoe tevreden is Nederland met de regering in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen? En hoeveel vertrouwen hebben Nederlanders in de politiek? In het representatieve LISS panel vraagt CentERdata al sinds 2007 jaarlijks hoe de panelleden het zittende kabinet beoordelen. Wat blijkt: de tevredenheid over de zittende regering en het vertrouwen in de politiek als gehéél zijn de laatste jaren toegenomen en in 2018 iets afgenomen.


maandag, 11 maart, 2019 - 14:04

Een Europees open cloud ecosysteem voor de sociale en geesteswetenschappen: dat is het doel van het onlangs gestarte SSHOC-project. CentERdata is een van de consortiumpartners binnen dit Europese project, dat deze week officieel van start gaat.


dinsdag, 26 februari, 2019 - 09:40

Het mede door CentERdata ontwikkelde codingplatform surveycodings.org vergemakkelijkt en harmoniseert de afname van vragenlijsten in heel Europa. Medio februari werd het platform gepresenteerd tijdens een SERISS-workshop in Venetië.


donderdag, 14 februari, 2019 - 17:11

Het personeelstekort in de kinderopvang is nijpend; in het laatste kwartaal van 2018 waren er 51 vacatures op elke duizend banen. Dat blijkt uit de quickscan die CentERdata onlangs uitvoerde in opdracht van het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang.


woensdag, 6 februari, 2019 - 14:46

Sinds de crisis zijn consumenten een stuk positiever geworden over hun voorgestelde financiële situatie, maar ze lijken sinds begin 2018 weer wat minder positief. Dat blijkt uit de Tilburg Consumer Outlook Monitor (TILCOM), die CentERdata de afgelopen jaren elk kwartaal heeft afgenomen in het LISS panel.


dinsdag, 5 februari, 2019 - 14:03

Onderzoekers en studenten die SHARE-data gebruiken worden van harte uitgenodigd om een presentatie te houden over hun onderzoek, tijdens de SHARE User Workshop op 16 mei in Keulen.


donderdag, 31 januari, 2019 - 09:36

DANS (het Nederlands instituut voor permanente toegang tot digitale onderzoeksgegevens) kende onlangs subsidie toe aan zes zogenoemde Kleine Dataprojecten (KDP’s). Het CentERdata-project ‘Automatisch archiveren van LISS data’ is een van de gehonoreerde projecten.


Pagina's