Nieuws over/met/van CentERdata
donderdag, 21 november, 2019 - 17:34

Wat betekende de invoering van de Participatiewet voor gemeenten? CentERdata onderzocht het in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in 3 metingen: in 2015, 2017 en 2019. De resultaten van de laatste meting zijn deze week gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Hoofdonderzoeker Boukje Cuelenaere van CentERdata blikt terug op 5 jaar onderzoek doen naar de Participatiewet.


maandag, 18 november, 2019 - 13:49

In de afgelopen tien jaar zijn psychische problemen onder studenten niet toegenomen. Ernstige angst en depressieve symptomen, vermoeidheid en gebruik van de GGZ bijvoorbeeld, kwamen in 2017 en 2012 niet meer voor dan in 2007. Ook komen psychische problemen bij studenten even vaak voor als bij niet-studerende leeftijdsgenoten.


dinsdag, 12 november, 2019 - 10:07

Kan de locatie van respondenten op een goede manier via smartphones worden vastgesteld? Die vraag staat centraal in een recent artikel in Social Science Computer Review (SSCR). Ook de door CentERdata ontwikkelde tijdsbestedings-app komt in het artikel aan de orde.


donderdag, 7 november, 2019 - 10:53

De mobiliteit van leraren in het primair onderwijs is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. ‘Gezien de krapte op de arbeidsmarkt is dat niet zo verwonderlijk’, zegt onderzoeker Klaas de Vos. Namens CentERdata bracht hij de ontwikkeling in kaart voor Arbeidsmarktplatform PO.


maandag, 4 november, 2019 - 16:44

Problemen bij kinderen voorspellen en voorkomen met behulp van data en kennis: daar draait het project Smart Start om. Na een succesvolle pilot in Tilburg werd onlangs een tweede pilot afgerond in Heusden. Die wierp meer licht op de vraag welke gezinnen extra kwetsbaar zijn, en hoe een uithuisplaatsing of een ondertoezichtstelling in deze gezinnen kan worden voorkomen.


woensdag, 30 oktober, 2019 - 12:44

Hoe kunnen supermarkten ervoor zorgen dat misvormde stukken groente en fruit tóch verkocht worden? In de meest recente uitgave van het Duitse vakblad Report Psychologie een interview met CentERdata-onderzoeker Roxanne van Giesen over haar onderzoek naar voedselverspilling.


donderdag, 17 oktober, 2019 - 16:58

Onlangs verscheen het oktobernummer van E-data & Research. Als stakeholder levert CentERdata ook dit keer weer een redactionele bijdrage aan deze nieuwsbrief over data en onderzoek in de alfa- en gammawetenschappen.


maandag, 14 oktober, 2019 - 09:35

Het mede door CentERdata ondersteunde SONORO-project op Curaçao is nu ruim twee jaar op weg. Tijdens een lunchseminar bij CentERdata vertelde hoofdonderzoeker Renske Pin meer over de extra uitdagingen die je tegenkomt bij het opzetten van een online panel op een eiland.


donderdag, 10 oktober, 2019 - 18:58

Meetfouten kunnen leiden tot vertekening in resultaten, waardoor metingen een onzuivere afspiegeling van de realiteit vormen. Wat kun je doen om meetfouten te voorkomen, corrigeren of compenseren? Dat was de centrale vraag tijdens de drukbezochte lezingendag van het Nederlandstalig Platform voor Survey Onderzoek (NPSO), op donderdag 3 oktober in Tilburg.


vrijdag, 4 oktober, 2019 - 11:23

Dit najaar gaat de achtste dataverzamelingsronde van de Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) van start. In de aanloop daar naartoe vonden er meerdere voorbereidende bijeenkomsten plaats.


Pagina's