Nieuws over/met/van CentERdata
donderdag, 10 oktober, 2019 - 18:58

Meetfouten kunnen leiden tot vertekening in resultaten, waardoor metingen een onzuivere afspiegeling van de realiteit vormen. Wat kun je doen om meetfouten te voorkomen, corrigeren of compenseren? Dat was de centrale vraag tijdens de drukbezochte lezingendag van het Nederlandstalig Platform voor Survey Onderzoek (NPSO), op donderdag 3 oktober in Tilburg.


vrijdag, 4 oktober, 2019 - 11:23

Dit najaar gaat de achtste dataverzamelingsronde van de Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) van start. In de aanloop daar naartoe vonden er meerdere voorbereidende bijeenkomsten plaats.


vrijdag, 20 september, 2019 - 16:45

Meetfouten en (on)zekerheden in statistisch en surveyonderzoek: ze staan centraal tijdens de jaarlijkse lezingendag van het Nederlandstalig Platform voor Survey Onderzoek (NPSO), op donderdag 3 oktober bij CentERdata in Tilburg.


vrijdag, 13 september, 2019 - 09:20

Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker, óók in niet-ICT-beroepen. Die conclusie uit het Arbeidsmarktonderzoek ICT dat CentERdata eerder dit jaar publiceerde, keert terug in het recente Factsheet arbeidsmarkt ICT van uitkeringsinstantie UWV.


donderdag, 12 september, 2019 - 10:46

Zo’n 6.000 actieve panelleden uit 4.500 huishoudens, in leeftijd variërend van 16 tot 102 jaar: CentERdata’s representatieve LISS panel mag met recht een dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking worden genoemd. Het jubilerende panel bestaat vandaag (12 september 2019) op de kop af 12,5 jaar.


maandag, 2 september, 2019 - 16:15

Kunnen we artificial intelligence (AI) inzetten om steden slimmer én goedkoper schoon te maken?
Dat is de centrale vraag achter de Smart Street Scan, een idee van CentERdata en de gemeente Utrecht. Dankzij een bijdrage vanuit de SBIR-regeling vindt dit najaar eerst een haalbaarheidsstudie plaats; later volgt mogelijk een pilot.


donderdag, 25 juli, 2019 - 13:26

Onlangs verscheen het boek SHARE WAVE 7 METHODOLOGY: Panel innovations and life histories. Diverse CentERdata-medewerkers leverden een bijdrage aan deze publicatie, waarin innovaties binnen het Europese onderzoeksproject SHARE centraal staan.


donderdag, 25 juli, 2019 - 11:15

Wereldwijd gebruiken onderzoekers het (mede door CentERdata ontwikkelde) platform Survey Codings om open antwoorden uit te vragen, op basis van dezelfde lijsten geclassificeerde strings. Sinds afgelopen week is Survey Codings ook gratis beschikbaar als handige Android-app.


maandag, 22 juli, 2019 - 09:46

Na het succes van de eerste call in 2018 opent ODISSEI opnieuw een call. Onderzoekers werkzaam bij ODISSEI-deelnemers kunnen opnieuw een voorstel indienen om gratis data te verzamelen via het LISS panel.


maandag, 8 juli, 2019 - 12:45

Voor slachtoffers van criminaliteit, geweld en ongevallen is erkenning voor wat hen is overkomen belangrijk. Slachtoffers die in de eerste maanden veel erkenning en begrip krijgen vanuit hun omgeving, hebben een half jaar later minder last van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Maar, op de langere termijn hebben erkenning en begrip géén positief effect meer op de verwerking. Andersom blijken PTSS-klachten erkenning en begrip juist te ondermijnen: slachtoffers met veel PTSS-klachten krijgen later minder erkenning.


Pagina's