Nieuws over/met/van CentERdata
donderdag, 6 november, 2014 - 08:48

In opdracht van ECP heeft CentERdata onderzoek gedaan naar de online privacyafwegingen van internetgebruikers. Daarbij stonden de volgende vragen centraal:


dinsdag, 21 oktober, 2014 - 12:58

CentERdata heeft voor Fairwork een opiniepeiling over moderne slavernij uitgevoerd.


zaterdag, 11 oktober, 2014 - 09:47

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Alterra (onderdeel van Wageningen Universiteit en Research Center) en CentERdata ontwikkelen samen de zogeheten SHINE (Sampling Happiness In Natural Environments) mobiele app om de vraag hoe de kwaliteit van de leefomgeving bijdraagt aan het welzijn van


maandag, 25 augustus, 2014 - 15:00

De data van de DNB Household Survey (DHS) hebben het internationale datakeurmerk, het Data Seal of Approval (DSA), ontvangen. CentERdata maakt de data toegankelijk via een eigen systeem, DHS Data Access.


woensdag, 30 juli, 2014 - 14:39

De Nederlandsche Bank laat regelmatig het gedrag van mensen onderzoeken door CentERdata. In het CentERpanel, een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking, zijn onder meer vragen over betaalgedrag gesteld.


maandag, 14 juli, 2014 - 16:31

De Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (de RVZ) heeft een advies uitgebracht aan de secretaris generaal van het ministerie van VWS. Het advies bepleit als toekomstperspectief dat de patient/burger/verzekerde kan beschikken over al zijn gezondheidsgegevens, als hij/zij dat kan en wil.


woensdag, 9 juli, 2014 - 15:21

In 2006 heeft CentERdata een grootschalige NWO-subsidie verkregen voor het project An Advanced Multi-Disciplinary Facility for Measurement and Experimentation in the Social Sciences (kortweg MESS).


dinsdag, 8 juli, 2014 - 15:39

Samen met het onderzoekscentrum Profound and Multiple Disabilities uit de onderzoeksgroep orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen is het onderzoeksproject "Tijdsbesteding en impact op ouders, broers en zussen" succesvol afgerond.


donderdag, 19 juni, 2014 - 13:57

CentERdata voerde samen met het Instituut voor Informatierecht (IViR) van de Universiteit van Amsterdam in opdracht van Stichting Filmproducenten een consumentenonderzoek uit naar het downloaden van films. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 2212 consumenten tussen 12-65 jaar in het LISS Panel.


dinsdag, 18 februari, 2014 - 10:09
Effectief en succesvol gezondheidsbeleid en wetenschappelijk onderzoek zijn sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van data. Daarom ontstaat steeds meer maatschappelijke en politieke druk om onderzoeksbestanden die gefinancierd worden met publiek geld beschikbaar te stellen voor onderzoek door derden.

Pagina's