Nieuws over/met/van CentERdata
woensdag, 30 juli, 2014 - 14:39

De Nederlandsche Bank laat regelmatig het gedrag van mensen onderzoeken door CentERdata. In het CentERpanel, een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking, zijn onder meer vragen over betaalgedrag gesteld.


maandag, 14 juli, 2014 - 16:31

De Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (de RVZ) heeft een advies uitgebracht aan de secretaris generaal van het ministerie van VWS. Het advies bepleit als toekomstperspectief dat de patient/burger/verzekerde kan beschikken over al zijn gezondheidsgegevens, als hij/zij dat kan en wil.


woensdag, 9 juli, 2014 - 15:21

In 2006 heeft CentERdata een grootschalige NWO-subsidie verkregen voor het project An Advanced Multi-Disciplinary Facility for Measurement and Experimentation in the Social Sciences (kortweg MESS).


dinsdag, 8 juli, 2014 - 15:39

Samen met het onderzoekscentrum Profound and Multiple Disabilities uit de onderzoeksgroep orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen is het onderzoeksproject "Tijdsbesteding en impact op ouders, broers en zussen" succesvol afgerond.


donderdag, 19 juni, 2014 - 13:57

CentERdata voerde samen met het Instituut voor Informatierecht (IViR) van de Universiteit van Amsterdam in opdracht van Stichting Filmproducenten een consumentenonderzoek uit naar het downloaden van films. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 2212 consumenten tussen 12-65 jaar in het LISS Panel.


dinsdag, 18 februari, 2014 - 10:09
Effectief en succesvol gezondheidsbeleid en wetenschappelijk onderzoek zijn sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van data. Daarom ontstaat steeds meer maatschappelijke en politieke druk om onderzoeksbestanden die gefinancierd worden met publiek geld beschikbaar te stellen voor onderzoek door derden.

woensdag, 5 februari, 2014 - 09:51

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) voert sinds 1975 (twee)jaarlijks het onderzoek Culturele Veranderingen in Nederland uit. De reeks bestaat  inmiddels uit 25 onderzoeken en bevat zo’n 3500 variabelen en gegevens over meer dan 50.000 respondenten.


donderdag, 30 januari, 2014 - 09:19

dinsdag, 14 januari, 2014 - 13:14

CentERdata doneerde zelf €1.000 en verlootte daarnaast vijf gratis vragen – af te nemen in het CentERpanel – onder degenen die via de actiepagina van CentERdata doneerden aan Serious Request.


donderdag, 9 januari, 2014 - 11:05

De Nederlandse economie lijkt bijna uit de recessie te gaan komen als we Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, mogen geloven. En inderdaad kwam de economische groei recentelijk positief uit de bus: 0,1% groei ten opzichte van het vorige kwartaal.


Pagina's