Nieuws over/met/van CentERdata
donderdag, 19 juni, 2014 - 13:57

CentERdata voerde samen met het Instituut voor Informatierecht (IViR) van de Universiteit van Amsterdam in opdracht van Stichting Filmproducenten een consumentenonderzoek uit naar het downloaden van films. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 2212 consumenten tussen 12-65 jaar in het LISS Panel.


woensdag, 2 april, 2014 - 14:45

CentERdata heeft voor het ministerie van OCW en de sociale partners een rekentool ontwikkeld voor scholen in het voortgezet onderwijs (VO). Volgens het Convenant LeerKracht van 2008 dienen middelbare scholen hun personeel gemiddeld hoger in te schalen dan ze tot dan toe deden.


dinsdag, 18 februari, 2014 - 10:09
Effectief en succesvol gezondheidsbeleid en wetenschappelijk onderzoek zijn sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van data. Daarom ontstaat steeds meer maatschappelijke en politieke druk om onderzoeksbestanden die gefinancierd worden met publiek geld beschikbaar te stellen voor onderzoek door derden.

woensdag, 5 februari, 2014 - 09:51

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) voert sinds 1975 (twee)jaarlijks het onderzoek Culturele Veranderingen in Nederland uit. De reeks bestaat  inmiddels uit 25 onderzoeken en bevat zo’n 3500 variabelen en gegevens over meer dan 50.000 respondenten.


donderdag, 30 januari, 2014 - 09:19

dinsdag, 14 januari, 2014 - 13:14

CentERdata doneerde zelf €1.000 en verlootte daarnaast vijf gratis vragen – af te nemen in het CentERpanel – onder degenen die via de actiepagina van CentERdata doneerden aan Serious Request.


donderdag, 9 januari, 2014 - 11:05

De Nederlandse economie lijkt bijna uit de recessie te gaan komen als we Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, mogen geloven. En inderdaad kwam de economische groei recentelijk positief uit de bus: 0,1% groei ten opzichte van het vorige kwartaal.


dinsdag, 3 december, 2013 - 16:09

Officiële erkenning was nodig om toegang te kunnen krijgen tot (micro)data die door Eurostat beschikbaar worden gesteld. CentERdata kan nu blijven deelnemen aan het EUROMOD project (https://www.iser.essex.ac.uk/euromod).


woensdag, 27 november, 2013 - 15:00

Driekwart van de Nederlanders geeft de voorkeur aan elektronisch stemmen via stemmachines boven het stemmen met potlood. Het zal bovendien de opkomst verhogen: bijna 10% van de stemgerechtigden zou eerder gaan stemmen als dit weer met een stemmachine kan.


Pagina's