Nieuws over/met/van CentERdata
maandag, 2 juli, 2018 - 09:24

Welke rol kunnen data science-technieken vervullen binnen de sociale wetenschappen? Patricia Prüfer (groepsleider Data Science bij CentERdata) verzorgde een presentatie over die vraag tijdens de laatste lustrumdag van het Nederlandstalig Platform voor Survey Onderzoek (NPSO).


vrijdag, 15 juni, 2018 - 15:29

Curaçao is niet alleen een populaire vakantiebestemming, maar ook een interessant onderwerp van onderzoek. Binnen het onderzoeksproject SONORO worden het financiële gedrag en de gezondheid van de eilandbewoners in kaart gebracht, vertelde onderzoeker Renske Pin tijdens een presentatie bij CentERdata.


dinsdag, 29 mei, 2018 - 16:53

Sinds 2008 wordt door het NPSO elk jaar een lezingendag over specifieke thema’s georganiseerd die in meer of mindere mate met survey onderzoek te maken hebben. Naast de jaarlijkse dag worden er meerdere malen per jaar een middag over een specifiek onderwerp georganiseerd.


maandag, 30 april, 2018 - 12:07

Op basis van een analyse van data verzameld in het LISS panel kan worden geconcludeerd dat de psychische gezondheid van studenten stabiel is.


donderdag, 12 april, 2018 - 17:09

Een groot internationaal onderzoek, waarbij Tilburg University en CentERdata betrokken zijn, toont aan dat mensen uit verschillende landen zeer uiteenlopende interpretaties hebben over hoe lichamelijk actief ze eigenlijk zijn. Er ligt een gapend gat tussen perceptie en realiteit.

Met behulp van zogenaamde accelerometers voor fitness tracking bestudeerde een internationaal team van wetenschappers hoe fit fysiek actieve mensen zichzelf beschouwen (via een vragenlijst) en hoe fit ze werkelijk zijn (op basis van de meter).

Voor dit onderzoek werden 540 deelnemers uit de VS, 748 uit Nederland en 254 uit Engeland gedurende een korte periode gevolgd.

Subjectief versus objectief

In een enquête werd deelnemers gevraagd hun fysieke activiteit te rapporteren op een vijfpuntsschaal, variërend van inactief tot zeer actief. En via een meter om hun pols werd de feitelijke fysieke activiteit gedurende een periode van zeven dagen gemeten.

Uit de antwoorden van Amerikaanse deelnemers is te concluderen dat zij net zo actief zijn als de Nederlandse of Engelse deelnemers aan het onderzoek. En oudere mensen denken dat ze net zo actief zijn als jonge mensen. Maar de accelerometer laat iets anders zien: Amerikanen blijken veel minder actief dan de Europeanen en de ouderen zijn minder actief dan de jongeren.


maandag, 5 maart, 2018 - 12:58

CentERdata voert in opdracht van Fonds Slachtofferhulp een grootschalig en meerjarig onderzoek uit naar de positie van slachtoffers.  CentERdata verzorgt de dataverzameling, de analyse en de rapportage.


donderdag, 21 december, 2017 - 15:43

CentERdata maakt jaarlijks een prognose voor de onderwijsarbeidsmarkt voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. In deze prognoses worden belangrijke toekomstige arbeidsmarktstromen als uitstroom uit en instroom in het onderwijs in kaart gebracht.


woensdag, 20 december, 2017 - 16:23

Deze week behandelt de Tweede Kamer de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In verband daarmee zijn op 8 december 2017 de onderzoeken naar de ervaringen van gemeenten, cliëntenraden, werkgevers en klanten aan de Kamer aangeboden.


vrijdag, 1 december, 2017 - 14:36

Op 28 november 2017 heeft het ministerie van OCW het onderzoeksrapport IPTO-2016 van CentERdata aangeboden aan de Tweede Kamer.


dinsdag, 14 november, 2017 - 11:42

Het Data Science team van CentERdata houdt zich bezig met technieken en toepassingen voor grote hoeveelheden (complexe) data vanuit diverse bronnen, zogenaamde big data. We gebruiken machine en deep learning, data en tekst mining en visualisatie technieken.


Pagina's