Nieuws over/met/van CentERdata
donderdag, 10 november, 2016 - 11:32

Onlangs heeft de afdeling consumentenonderzoek een expertsessie georganiseerd voor het START2ACT-project.


dinsdag, 26 juli, 2016 - 10:06

Het START2ACT project waar CentERdata aan meewerkt is in maart 2016 van start gegaan. Het doel van het project is om ervoor te zorgen dat medewerkers van jonge start-ups en MKB energie gaan besparen op het werk.


dinsdag, 28 juni, 2016 - 14:40
Op 28 juni 2016 heeft het ministerie van OCW het onderzoeksrapport IPTO-2014 van CentERdata aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit rapport betreft een meting van het percentage (on)bevoegd gegeven lessen in het voortgezet onderwijs.

dinsdag, 3 mei, 2016 - 12:55

Het alledaagse gedrag, tijdsbesteding, en verplaatsingen van mensen zijn typisch onderwerpen die onderzoekers traditioneel meten middels een dagboekstudie. Daarbij houden respondenten in een dagboek bij wat ze op verschillende tijdstippen van de dag hebben gedaan.


donderdag, 31 maart, 2016 - 18:54

Het is CentERdata gelukt om met bijdragen van NWO, Tilburg University en een eigen investering de financiering van een belangrijk deel van de vaste lasten van het LISS panel voor de komende twee jaar te dekken.


dinsdag, 15 maart, 2016 - 09:04

Op 16 maart 2016 is het onderzoeksrapport God in Nederland gepubliceerd. Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van data verzameld in het representatieve LISS panel.


maandag, 20 april, 2015 - 12:17

CentERdata heeft regionale ramingen gemaakt van de onderwijsarbeidsmarkt vo. De in totaal veertien rapporten zijn opgesteld in opdracht van OCW en zijn bedoeld voor onder meer schoolbesturen.


dinsdag, 31 maart, 2015 - 09:07

Op 26 maart 2015 heeft het ministerie van OCW het onderzoeksrapport IPTO-2013 van CentERdata aangeboden aan de Tweede Kamer. Scholen in het voortgezet onderwijs hebben ten behoeve  van dit onderzoek gegevens omtrent alle gegeven lesuren per vak aangeleverd.


woensdag, 7 januari, 2015 - 13:32
Respons via smartphones kan beter gestimuleerd worden met push-berichten (zoals sms’jes) dan door middel van e-mail uitnodigingen.

woensdag, 26 november, 2014 - 10:31
In september 2013 kwamen op verzoek van Stichting Filmonderzoek marketeers van bioscopen en filmdistributeurs bijeen om te brainstormen over wat zij graag onderzocht zouden hebben. Het resultaat was een onderzoek naar de beslissingsprocessen van bioscoopbezoekers en filmkijkers.

Pagina's