Nieuws over/met/van CentERdata
donderdag, 12 april, 2018 - 17:09

Een groot internationaal onderzoek, waarbij Tilburg University en CentERdata betrokken zijn, toont aan dat mensen uit verschillende landen zeer uiteenlopende interpretaties hebben over hoe lichamelijk actief ze eigenlijk zijn. Er ligt een gapend gat tussen perceptie en realiteit.

Met behulp van zogenaamde accelerometers voor fitness tracking bestudeerde een internationaal team van wetenschappers hoe fit fysiek actieve mensen zichzelf beschouwen (via een vragenlijst) en hoe fit ze werkelijk zijn (op basis van de meter).

Voor dit onderzoek werden 540 deelnemers uit de VS, 748 uit Nederland en 254 uit Engeland gedurende een korte periode gevolgd.

Subjectief versus objectief

In een enquête werd deelnemers gevraagd hun fysieke activiteit te rapporteren op een vijfpuntsschaal, variërend van inactief tot zeer actief. En via een meter om hun pols werd de feitelijke fysieke activiteit gedurende een periode van zeven dagen gemeten.

Uit de antwoorden van Amerikaanse deelnemers is te concluderen dat zij net zo actief zijn als de Nederlandse of Engelse deelnemers aan het onderzoek. En oudere mensen denken dat ze net zo actief zijn als jonge mensen. Maar de accelerometer laat iets anders zien: Amerikanen blijken veel minder actief dan de Europeanen en de ouderen zijn minder actief dan de jongeren.


maandag, 5 maart, 2018 - 12:58

CentERdata voert in opdracht van Fonds Slachtofferhulp een grootschalig en meerjarig onderzoek uit naar de positie van slachtoffers.  CentERdata verzorgt de dataverzameling, de analyse en de rapportage.


donderdag, 21 december, 2017 - 15:43

CentERdata maakt jaarlijks een prognose voor de onderwijsarbeidsmarkt voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. In deze prognoses worden belangrijke toekomstige arbeidsmarktstromen als uitstroom uit en instroom in het onderwijs in kaart gebracht.


woensdag, 20 december, 2017 - 16:23

Deze week behandelt de Tweede Kamer de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In verband daarmee zijn op 8 december 2017 de onderzoeken naar de ervaringen van gemeenten, cliëntenraden, werkgevers en klanten aan de Kamer aangeboden.


vrijdag, 1 december, 2017 - 14:36

Op 28 november 2017 heeft het ministerie van OCW het onderzoeksrapport IPTO-2016 van CentERdata aangeboden aan de Tweede Kamer.


dinsdag, 14 november, 2017 - 11:42

Het Data Science team van CentERdata houdt zich bezig met technieken en toepassingen voor grote hoeveelheden (complexe) data vanuit diverse bronnen, zogenaamde big data. We gebruiken machine en deep learning, data en tekst mining en visualisatie technieken.


donderdag, 2 november, 2017 - 12:12

Professor Arie Kapteyn, oprichter van CentERdata, heeft op 10 oktober jl. de Pierson Penning ontvangen uit handen van Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank. Hij ontving de Pierson Penning 2017 samen met professor Bernard van Praag.


donderdag, 29 juni, 2017 - 13:23
Begin juni is het eindrapport van de evaluatie van “Wie wil jij zijn?” aangeboden aan de gemeente Tilburg.

dinsdag, 16 mei, 2017 - 13:58

Het Data Science team van CentERdata houdt zich bezig met de technieken en toepassingen op het gebied van data science, machine learning en big-data analyses.


maandag, 10 april, 2017 - 16:27

Op 5 april is het white paper “Data science maturity van gemeenten” verschenen.


Pagina's