Nieuws over/met/van CentERdata
vrijdag, 26 februari, 2021 - 11:26

Op 17 maart zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Onderzoeker Matthijs Rooduijn (Universiteit van Amsterdam) duikt met behulp van LISS data in kiesgedrag en sociaal-demografische kenmerken. Dat doet hij op Stuk Rood Vlees (SVR), een website waar politicologisch onderzoek wordt gekoppeld aan de actualiteit.


donderdag, 25 februari, 2021 - 09:21

Ondermijnende criminaliteit vindt vaak plaats op bedrijventerreinen. In veel gevallen hebben de problemen te maken met drugs, mensenhandel of witwaspraktijken. De provincies Gelderland en Noord-Brabant willen ondermijning op bedrijventerreinen eerder en beter signaleren. Nieuw data-onderzoek door CentERdata en Avans Hogeschool gaat daarbij helpen.


maandag, 22 februari, 2021 - 11:33

Het februarinummer van E-data & Research is vers van de pers. CentERdata zit in de redactie van dit (online) magazine over data en onderzoek in de alfa- en gammawetenschappen.


donderdag, 11 februari, 2021 - 09:42

Laten consumenten zich bij het afsluiten van een hypotheek te veel leiden door het maximale leenbedrag? Onderzoek van CentERdata, het Nibud en prof. dr. Marieke Fransen (UvA/RU) toont aan dat het maximale hypotheekbedrag een sturende werking heeft op consumenten en zo kan aanzetten om een hogere hypotheek af te sluiten dan verstandig is. Het onderzoek laat ook zien dat een belangrijke rol lijkt te zijn weggelegd voor financieel adviseurs om de sturende werking van het maximale hypotheekbedrag tegen te gaan. We voerden dit onderzoek in 2020 uit in opdracht van de Ministeries van Financiën en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).


vrijdag, 15 januari, 2021 - 14:17

Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland is er in het LISS panel van CentERdata al voor verschillende studies data verzameld over de effecten van corona op de Nederlandse samenleving. Het Ministerie van VWS ontwikkelde de app CoronaMelder die in het najaar van 2020 werd gelanceerd. Het doel van de app is mensen die langere tijd in de buurt zijn geweest van iemand die besmet is met het coronavirus te waarschuwen en adviseren. Het ministerie gaf Tilburg University (Dr. Nynke van der Laan) de opdracht om onderzoek te doen naar het gebruik van en de opvattingen over de CoronaMelder.


maandag, 11 januari, 2021 - 15:33

Emotionele eenzaamheid onder volwassen Nederlanders is in de zomer van 2020 toegenomen ten opzichte van vóór de corona-uitbraak (van 18% naar 25%). Onder de groep die zich eenzaam ging voelen (13% van de Nederlanders), namen de angst- en depressieve symptomen toe van 18% in november 2019 naar 26% in juni 2020.


woensdag, 16 december, 2020 - 12:00

Nog nooit zag ik begin december al zoveel kerstbomen in de huiskamers verschijnen als dit jaar. Iedereen is duidelijk op zoek naar wat we in 2020 ontzettend hebben gemist: gezelligheid, samenzijn en het vieren van het leven. Tot begin maart leek er weinig aan de hand, maar op 9 maart kwam de regering met de eerste maatregelen en inwoners van Noord-Brabant werden opgeroepen zo veel als mogelijk vanuit thuis te werken. Zo ook bij CentERdata. We dachten toen dat het hooguit een week zou gaan duren. Inmiddels weten we wel beter.


woensdag, 16 december, 2020 - 08:45

Ook dit jaar verstuurt CentERdata geen kerstwensen per post. In plaats daarvan hebben we een bedrag aan de Voedselbank Tilburg gedoneerd.


dinsdag, 15 december, 2020 - 19:25

Hoe gaat het lerarentekort eruitzien richting 2030? Welke vakken worden er gegeven op het voorgezet onderwijs en hoe zit het met de lesbevoegdheid? Waar komen pas afgestudeerde leraren terecht? Onlangs heeft CentERdata drie studies opgeleverd aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) waarin wij vragen zoals deze beantwoorden.


dinsdag, 15 december, 2020 - 11:53

Wanneer in maart 2021 een nieuw energielabel op apparaten in de winkel komt, is de consument verlost van de verwarrende plussen. Het nieuwe energielabel is overzichtelijk: energieklasse A is het zuinigst. De aanduidingen A+, A++ en A+++ gaan verdwijnen. CentERdata voerde in opdracht van Milieu Centraal het consumentenonderzoek uit in aanloop naar deze verandering.


Pagina's