Nieuws over/met/van CentERdata
maandag, 13 juli, 2020 - 15:20

Geschat wordt dat tenminste 185.000 volwassenen in Nederland jaarlijks slachtoffer worden van ernstige en minder ernstige medische fouten. Uit een nieuw longitudinaal bevolkingsonderzoek blijkt dat zij veel vaker kampen met psychische, werkgerelateerde, financiële, religieuze, en juridische problemen dan anderen. Circa 28% kampt met ernstige PTSS-symptomen. Het onderzoek is uitgevoerd door CentERdata, Fonds Slachtofferhulp, Vrije Universiteit Amsterdam en Tilburg University (NETHLAB).


dinsdag, 7 juli, 2020 - 09:42

In de eerste weken na de COVID-19-uitbraak in maart namen risicogroepen zoals ouderen en mensen met bestaande longproblemen en diabetes niet vaker preventiemaatregelen dan anderen. Mensen met hartproblemen namen wel iets vaker maatregelen in de eerste weken, maar bijna de helft van de personen in risicogroepen nam geen maatregelen.


dinsdag, 7 juli, 2020 - 09:41

Hoe scoren middelbare scholen op leerlingtevredenheid en sociale veiligheid? Dat meet de VO-raad sinds 2015 elk jaar onder leerlingen via een online vragenlijst. Door de jaren heen is het gebruik van de vragenlijst toegenomen en daarmee groeit ook de impact van de resultaten die uit de vragenlijst volgen. Daarom werd CentERdata onlangs gevraagd de vragenlijst te evalueren en waar nodig bij te stellen. De verbeterde versie is nu door de VO-raad en de Onderwijsinspectie goedgekeurd en zal voortaan worden ingezet.


vrijdag, 5 juni, 2020 - 11:33

Slachtoffers van traumatische gebeurtenissen die vóór die gebeurtenissen al zeer eenzaam waren of met ernstige psychische klachten kampten, krijgen minder sociale steun en erkenning. Dat blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek met behulp van het LISS panel door CentERdata, Fonds Slachtofferhulp, Healthnet TPO, Universiteit Utrecht en Tilburg University (Nethlab).


woensdag, 20 mei, 2020 - 09:55

De Nederlandsche Bank (DNB) wilde weten hoe de Nederlandse bevolking denkt over de omvang van de economische crisis als gevolg van de corona-uitbraak. Om dit te toetsen werd ons LISS panel ingeschakeld. Pessimisme voert de boventoon. Over werk, inkomen en waarde van bezittingen.


donderdag, 7 mei, 2020 - 14:02

Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de stelling dat militairen die mentaal weerbaar zijn, veel beter beschermd zijn tegen psychische klachten en functioneringsproblemen dan hun collega’s die minder weerbaar zijn. Dat blijkt uit een grote meta-analyse van alle longitudinale studies door Tilburg University, CentERdata en NHL Stenden University of Applied Sciences. 


donderdag, 30 april, 2020 - 15:38

Kwaliteit staat altijd voorop bij CentERdata. En dat kan uitstekend samengaan met snelheid. Dat blijkt maar weer eens tijdens de coronacrisis: CentERdata heeft in hoog tempo meerdere dataverzamelingsrondes verzorgd voor diverse wetenschappers. Een mooi voorbeeld is het onderzoek van Dr. Thijs Bol van de Universiteit van Amsterdam. Op 13 april ging zijn vragenlijst via het LISS panel het veld in, op woensdag 29 april werd het veldwerk afgerond en op donderdagavond 30 april was het item al op televisie bij Nieuwsuur én het Jeugdjournaal.


donderdag, 30 april, 2020 - 11:54

Geweldig nieuws voor de sociale wetenschappen: ODISSEI ontvangt een omvangrijke Roadmap-investering om sociale verandering te doorgronden.


donderdag, 23 april, 2020 - 14:44

Opleiding speelt een grote rol als het gaat om thuis kunnen werken tijdens de coronacrisis. Hoger opgeleide werknemers werken meer thuis, terwijl lager opgeleiden over het algemeen minder uren werken of zelfs hun baan verliezen. Dat toont een studie aan onder ruim 5.500 Nederlanders, uitgevoerd door Tilburg University samen met de Universiteit van Bonn.


maandag, 6 april, 2020 - 11:57

Voor de derde keer mag CentERdata de Loopbaanmonitor Onderwijs gaan uitvoeren voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). We gaan onder meer in kaart brengen hoeveel pas afgestudeerde leraren in het onderwijs werken en hoe tevreden zij zijn met de begeleiding op hun werk.


Pagina's