Nieuws over/met/van CentERdata
donderdag, 26 november, 2020 - 12:05

De dataopslag van de DNB Household Survey (DHS) heeft onlangs het keurmerk CoreTrustSeal verworven. Daarmee tonen we aan dat we de verkregen data uit dit longitudinale panelonderzoek over spaargedrag, op een duurzame en betrouwbare wijze opslaan.


vrijdag, 20 november, 2020 - 21:59

Als het coronavaccin er straks is: wie krijgt ‘m als eerste? Onderzoek van Tilburg University in samenwerking met CentERdata wijst uit dat de Nederlandse bevolking vooral onderscheid wil maken tussen mensen die zich wel of juist niet aan de coronamaatregelen houden. Ook het hebben van een gezond gewicht zou voorrang moeten geven tot een vaccin. Leeftijd en cruciale beroepen, factoren die vaak in de media terugkomen, blijken van ondergeschikt belang.


dinsdag, 17 november, 2020 - 11:08

De coronacrisis beïnvloedt het dagelijks leven en werk. Zo zien we bij CentERdata dat onderzoek nu soms op aangepaste wijze plaatsvindt. Ook het grootschalig onderzoeksproject SHARE kreeg daarmee te maken. Sinds 2004 worden 140.000 respondenten ondervraagd, vaak thuis in face-to-face interviews. Dat is echter nu niet meer mogelijk.


maandag, 2 november, 2020 - 16:30

Onderzoek naar de prevalentie van grensoverschrijdend gedrag in de Nederlandse georganiseerde sport tijdens de jeugdjaren wijst uit dat ruim 20 procent van de 18 tot en met 50-jarigen in hun jeugd een ernstige vorm van emotioneel grensoverschrijdend gedrag heeft meegemaakt. Bij 13 procent was er sprake van ernstig lichamelijk grensoverschrijdend gedrag en bij 7 procent ging het om ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag. Breder bekeken heeft bijna de helft van de mensen een grensoverschrijdende gebeurtenis meegemaakt die indruk heeft gemaakt.


donderdag, 29 oktober, 2020 - 10:09

De bestrijding van COVID-19 gaat de gehele (medische) wereld aan. Daarnaast is het een gigantisch experiment voor mens en maatschappij. In de nieuwste E-Data & Research is te lezen hoe de sociale wetenschap tools en data inzet in de strijd tegen het coronavirus.


woensdag, 30 september, 2020 - 12:02

Een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking vindt de Dodenherdenking op 4 mei en Bevrijdingsdag op 5 mei belangrijk of heel belangrijk. Dat blijkt uit het jaarlijkse Nationaal Vrijheidsonderzoek 2020. CentERdata voerde dit jaar voor het eerst het onderzoek uit.


maandag, 28 september, 2020 - 16:25

Wat gebeurt er wanneer iemand ouder dan vijftig zonder werk komt? CentERdata en Regioplan hebben, met subsidie van Instituut Gak, onderzoek gedaan naar Levensloopbanen van werkloze 50-plussers. Hoe vergaat het hen? Wat is nodig om hun (arbeids)situatie te verbeteren? We vertellen graag over dit onderzoek tijdens onze online (lunch)bijeenkomst op dinsdag 6 oktober om 12:00 uur.


woensdag, 23 september, 2020 - 15:21

Het programma Smart Start ontwikkelt oplossingen voor sociale vraagstukken, op basis van data, kennis en design thinking. Het gebruik van data in het sociaal domein, zeker in relatie tot kinderen: bij veel mensen roept het nog altijd een angstbeeld op van stigmatisering en privacyschendingen. Een terechte zorg? Of is de angst voor deze vorm van data overtrokken? We vroegen het twee deskundigen: een data scientist en een zorgethicus.


donderdag, 17 september, 2020 - 15:56

De uitbraak van de coronacrisis heeft vergaande gevolgen voor de Nederlandse economie. Sommige sectoren worden zo hard getroffen dat mensen zonder werk komen te zitten. Kan een deel van hen de overstap maken naar de energiesector, waar juist een tekort is aan technisch personeel? CentERdata voerde een verkennend onderzoek uit voor Human Capital Topsectoren voor de topsector Energie.


vrijdag, 11 september, 2020 - 12:56

Het percentage volwassenen met milde tot ernstige angst- en depressieve symptomen was tijdens de corona-uitbraak in maart 2020 even hoog als in november 2019 (circa 17%), vier maanden vóór de uitbraak. Dat geldt ook voor het percentage mensen met weinig of geen emotionele sociale steun vanuit de eigen omgeving. 


Pagina's