In 2022 werd het WK Volleybal voor vrouwen grotendeels in Nederland gespeeld. De organisatie van zo’n groot sportevenement heeft heel wat voeten in aarde, maar levert het ook iets op? Dat wilden onderzoekers van de HAN University of Applied Sciences graag weten. Ze onderzochten voor de provincie Gelderland de economische en maatschappelijke impact van het WK, onder andere via vragenlijstonderzoek in het LISS panel. Daaruit bleek dat mensen in de deelnemende gemeenten door het WK trotser werden op Nederland en meer sociale verbondenheid voelden. Het onderzoek levert zo uniek bewijs voor de mogelijke maatschappelijke bijdrage van grote sportevenementen.

Het WK Volleybal 2022 is het grootste indoorsportevenement dat ooit in Nederland is georganiseerd. Het vond plaats van 23 september tot 15 oktober in Arnhem, Apeldoorn en Rotterdam. In opdracht van de provincie Gelderland, de Nederlandse Volleybalbond en de gemeenten Arnhem en Apeldoorn voerde het Sports & Economics Research Centre van de HAN University of Applied Sciences een onderzoek uit. Daarvoor werd onder andere het LISS panel ingeschakeld.

Meer trots en verbondenheid bij inwoners van speelsteden

Met een voor- en nameting werden de maatschappelijke effecten van het evenement onderzocht. Daarvoor werden aan leden van het LISS panel wonend in de speelsteden of gemeenten waar de teams verbleven en aan panelleden wonend in de rest van Nederland twee vragenlijsten voorgelegd. De eerste vragenlijst vulden ze in juli 2022, voorafgaand aan het WK, in. De tweede in oktober 2022, na het WK. In de vragenlijsten werd gevraagd naar (sport)beleving, trots en sociale verbinding, zonder in de voormeting te verwijzen naar het WK.

De resultaten waren verrassend. In tegenstelling tot andere Nederlanders waren inwoners van speelsteden na afloop van het WK trotser om Nederlander te zijn en minder somber dan daarvoor. Ook waren zij een gezonde levensstijl belangrijker gaan vinden, voelden zij zich meer verbonden met anderen, vertrouwden ze anderen meer en waren ze tevredener over hun buurt. Deze verschillen waren klein, maar statistisch significant.

Veel van deze effecten zijn het duidelijkst in de groep die het WK gevolgd had. Dat waren niet alleen degenen die naar wedstrijden gingen, maar ook mensen die het nieuws erover volgden of deelnamen aan een activiteit.

Uniek onderzoek naar de impact van sportevenementen

Het onderzoek is uniek: niet eerder werd de impact van een groot sportevenement zo uitvoerig onderzocht. En hoewel de effecten klein zijn, is duidelijk dat dergelijke evenementen een positieve maatschappelijke bijdrage kunnen leveren.

Meer weten? Lees dan hier het volledige rapport.