Als het gaat om de belangrijkste problemen die spelen in de provincie of het waterschap, heeft een meerderheid van de Nederlanders hier geen weet van. Dit komt naar voren uit het Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingenonderzoek 2020. De data voor dit onderzoek zijn in het najaar van 2020 in het LISS panel verzameld.

Enkele onderzoeksresultaten

Uit het onderzoek blijkt dat men heel beperkt geïnteresseerd is in provinciale en waterschapspolitiek. Men voelt zich over het algemeen niet sterk verbonden met de provincie en zeker niet met het waterschap. Als mensen hebben gestemd bij de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen, dan spelen provincie en waterschapsspecifieke motieven een belangrijkere rol dan de mening over het kabinet. Dat de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het waterschap samenvallen, komt ten goede aan de opkomst bij de waterschapsverkiezingen.

Het volledige rapport dat is geschreven over dit onderzoek is te vinden op de website van Universiteit Twente.

Het is de eerste keer dat dit onderzoek bij het LISS panel werd uitgevoerd. Het Lokaal Kiezersonderzoek (LKO) waarbij onderzoek wordt gedaan naar de gedragingen en attitudes rondom de gemeenteraadsverkiezingen, wordt al sinds 2016 afgenomen in het LISS panel.