Dit najaar gaat de achtste dataverzamelingsronde van de Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) van start. In de aanloop daar naartoe vonden er meerdere voorbereidende bijeenkomsten plaats.

CentERdata is al vanaf de start in 2002 betrokken bij de Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE): een multidisciplinaire en transnationale paneldatabase van gegevens van personen over hun gezondheid, sociaaleconomische status en sociale en familienetwerken. Om het jaar worden meer dan 140.000 personen van 50 jaar of ouder uit 27 Europese landen en Israël ondervraagd.

Meerdere SHARE-bijeenkomsten

Op 19 en 20 september in Boedapest de reguliere SHARE User Conference plaats, voor alle onderzoekers die SHARE-data gebruiken. Onder de noemer ‘Understanding Ageing Societies’ wisselden deelnemers uit heel Europa SHARE-gerelateerde ervaringen, ideeën en onderzoeksbevindingen uit.

Aansluitend vond, op dezelfde locatie, een SHARE-projectmeeting plaats. Tijdens deze bijeenkomst werd de field rehearsal-fase van ronde acht geëvalueerd. Verder werd er vooral gesproken over de plannen voor de negende ronde en de toekomst van het SHARE-onderzoek.

Train The Trainer

Van 30 september tot en met 2 oktober vond vervolgens in Frankfurt een Train The Trainer-bijeenkomst (TTT) plaats. Hierbij kregen de veldwerkbureaus van alle aan SHARE deelnemende landen uitleg over het interview en de procedures rondom de dataverzameling. Deze uitleg kunnen ze vervolgens in hun eigen land doorgeven aan de interviewers tijdens de nationale trainingssessies.

Veldwerk Nederland

Het veldwerk loopt van oktober 2019 tot aan de zomer van 2020. In Nederland voert I&O Research het veldwerk vanaf de tweede helft van oktober uit met zo’n 90 interviewers. Naast de vragen die al langer meelopen in de survey, bevat deze meting uitgebreide cognitieve testen en een module over tijdsbesteding. In een deel van de landen wordt ook het bewegingsgedrag van de geïnterviewden gemeten met behulp van een accelerometer.