Wanneer in maart 2021 een nieuw energielabel op apparaten in de winkel komt, is de consument verlost van de verwarrende plussen. Het nieuwe energielabel is overzichtelijk: energieklasse A is het zuinigst. De aanduidingen A+, A++ en A+++ gaan verdwijnen. Centerdata voerde in opdracht van Milieu Centraal het consumentenonderzoek uit in aanloop naar deze verandering.

In maart 2021 komt er een nieuw energielabel op wasmachines en wasdroogcombinaties, vaatwassers, koelkasten en vriezers en beeldschermen (televisies en computermonitoren). In september volgt een nieuw energielabel op lampen.

Een belangrijk verschil tussen het huidige en het nieuwe energielabel is de schaal. Bij het nieuwe energielabel loopt de schaal van A tot en met G in plaats van A+++ tot en met D. De apparaten die nu het zuinigst zijn, komen in klasse B of C. Hiermee wil de Europese Commissie fabrikanten aanzetten tot het zuiniger maken van apparaten.

Nieuw energielabel is duidelijk

Consumenten begrijpen het nieuwe energielabel met de A tot en met G schaal beter dan het huidige label met de A+++ tot en met D schaal. Ze kunnen het verschil tussen de verschillende energieklassen beter begrijpen dan het verschil tussen de verschillende plussen.

Uit een online experiment waarin een webwinkel is nagebootst, blijkt ook dat de keuzes met het nieuwe energielabel zuiniger zijn dan met het oude label. Bij het huidige energielabel onderschatten consumenten het verschil in energieverbruik tussen A+ en A+++.

Extra uitleg helpt

Ook is onderzocht wat het effect is van informatie geven over het nieuwe energielabel. Het helpt om een beknopte uitleg over de veranderingen van het label te geven: consumenten maken dan energiezuinigere productkeuzes.

Voorlopig geen klasse A

In het nieuwe energielabel wordt rekening gehouden met verbetering van apparaten. Daarom zal de klasse A na introductie van het nieuwe energielabel waarschijnlijk nog niet gevuld zijn. Omdat label B dan de zuinigste keuze is, onderzochten we of dit de keuze van de consument zou beïnvloeden. Of er nu wel of geen apparaten met label A beschikbaar zijn, maakt echter weinig uit. Ook als er geen producten in energieklasse A beschikbaar zijn, blijven keuzes even energiezuinig.

Het onderzoek is in april 2020 door Centerdata uitgevoerd onder een steekproef van 881 personen, allen onderdeel van het LISS panel, een representatief online panel van 4.500 huishoudens en 7.000 individuen (>= 16 jaar).

Europese Commissie

In opdracht van de Europese Commissie doet Centerdata onderzoek om de herziening van de energielabels te ondersteunen. De projecten omvatten zowel het ontwikkelen van een nieuwe ‘huisstijl’ die voor alle energielabels gebruikt zal worden, als het ontwikkelen van pictogrammen om productspecifieke informatie (zoals het geluidsniveau van een koelkast of het laadvermogen van een wasmachine) zo duidelijk mogelijk over te brengen. In grootschalige Europese consumentenstudies testen we onder meer of de informatie op de nieuwe labels goed begrepen wordt. Binnen de projecten werken we samen met Right Brained (grafisch ontwerp) en Ipsos (Europese dataverzameling).