Geschat wordt dat tenminste 185.000 volwassenen in Nederland jaarlijks slachtoffer worden van ernstige en minder ernstige medische fouten. Uit een nieuw longitudinaal bevolkingsonderzoek blijkt dat zij veel vaker kampen met psychische, werkgerelateerde, financiële, religieuze, en juridische problemen dan anderen. Circa 28% kampt met ernstige PTSS-symptomen. Het onderzoek is uitgevoerd door CentERdata, Fonds Slachtofferhulp, Vrije Universiteit Amsterdam en Tilburg University (NETHLAB).

Circa 56% van de slachtoffers van medische fouten kampt met één of meerdere problemen op psychisch, werkgerelateerd, religieus, relationeel, financieel of juridisch vlak, zo blijkt uit het onderzoek. Bij volwassenen die niet met deze of andere potentieel traumatische gebeurtenissen te maken hebben gehad is dat 19%.

Dat getroffenen na medische fouten meer problemen hebben kan niet worden toegeschreven aan problemen in de periode vóór deze ingrijpende ervaringen; in de statistische analyses is namelijk rekening gehouden met onder andere de invloed van deze bestaande problemen (inclusief bestaande lichamelijke problemen).

In de wetenschappelijk literatuur is veel aandacht voor medische fouten, maar een zeer klein aantal studies richt zich op de problemen waar slachtoffers van medische fouten mee kampen. Aan het onderzoek onder de Nederlandse bevolking namen ongeveer 4.700 mensen deel in 2018 en in 2019. Tussen 2018 en 2019 werden 79 deelnemers slachtoffer van medische fouten en 2.828 deelnemers maakten in deze periode geen potentieel traumatische gebeurtenissen mee.

Longitudinaal onderzoek

Dit is de eerste studie, ook internationaal gezien, waarin is onderzocht in hoeverre problemen bij deze slachtoffers vaker voorkomen dan bij anderen. Het is ook de eerste studie waarin slachtoffers gedurende een jaar zijn gevolgd om te zien met welke problemen zij kampen.

De resultaten tonen dat de zorg aan slachtoffers van medische fouten zich niet moet beperken tot de noodzakelijke medische zorg, maar zich ook moet richten op problemen met de psychische gezondheid, werk, religie, financiën en juridische zaken.

Het onderzoek maakt deel uit van een omvangrijke meerjarige studie, onderdeel van het VICTIMS (Victims in Modern Society) project van het Fonds Slachtofferhulp. Het onderzoek is net gepubliceerd in het gezaghebbende peer-reviewed wetenschappelijke tijdschrift European Journal of Public Health (ckaa106).

Meer weten?

Lees ‘Victims of medical errors and the problems they face: a prospective comparative study among the Dutch population’ door: van der Velden, P.G., Contino, C., Akkermans, A.J. & Das, M., & Schut, H. (2020).