Sinds de coronacrisis zijn mensen minder geld gaan uitgeven en meer geld gaan sparen. Om zicht te krijgen op de ontwikkeling van de consumptie van huishoudens wilde De Nederlandsche Bank (DNB) graag weten of mensen hun spaargeld alsnog gaan uitgeven. Daarom heeft DNB Centerdata in juni van dit jaar gevraagd om deze vraag uit te zetten in het DHS panel.

Centerdata voert al sinds 1993 de DNB Household Survey (DHS) uit, een panelonderzoek onder 2.000 huishoudens. De data bevatten jaarlijks informatie over werk, pensioen, wonen, hypotheken, inkomen, bezittingen, leningen, gezondheid, economische en psychologische concepten en persoonlijke eigenschappen. Hiermee biedt Centerdata DNB een infrastructuur voor de vaste jaarlijkse vragenlijsten en voor aanvullende eenmalige vragenlijsten.  

Coronabesparingen vooral bij hogere inkomens

De vragenlijst over het spaargedrag liet zien dat 46% van de mensen met een hoger inkomen en 24% van de mensen met een lager inkomen inderdaad meer gespaard hadden dan in 2019. Van degenen die gespaard hadden wil ongeveer de helft het op de (spaar)rekening laten staan. Slechts 14% wil het extra spaargeld uitgeven aan consumptie. Dit percentage is vergelijkbaar met wat in andere jaren gevonden werd. Daarmee is het niet te verwachten dat er een inhaalslag plaats gaat vinden en dat mensen extra uitgaven gaan doen.

Meer informatie over dit onderzoek vindt u in het nieuwsbericht van DNB: ‘Huishoudens verwachten overgrote deel coronabesparingen niet consumptief te besteden’.

Tot slot

Wij doen allerlei onderzoek op het gebied van financieel gedrag. Lees over dit werkveld als u meer te weten wilt komen.