Een meerderheid van de Nederlanders ziet wel iets in een burgerforum. Vooral meepraten op lokaal niveau krijgt steun. Hiernaar deden de Radboud Universiteit (RU) en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) onlangs onderzoek. Ze maakten daarbij gebruik van data uit het LISS panel van Centerdata.

Een burgerforum kan een zinvolle aanvulling zijn op de democratie. Zo’n forum bestaat uit een groep burgers die wordt ingeloot om mee te praten over een maatschappelijk vraagstuk, zoals migratie- of klimaatbeleid. De groep vormt een afspiegeling van de samenleving.

Enquête

Omdat burgerfora in Nederland nog redelijk onbekend zijn, is respondenten aan het begin van de enquête uitgelegd wat een burgerforum is. Na deze uitleg vond 63% van de deelnemers het een goed idee om burgers te laten adviseren over maatschappelijke kwesties. Burgerfora op lokaal niveau konden rekenen op meer steun (66%) dan een burgerforum op nationaal niveau (54%). Met name belangrijke maatschappelijke thema’s, zoals wonen, klimaat, zorg, en onderwijs, zouden zich goed lenen voor een burgerforum.

Verder laat het onderzoek zien, dat het een grote uitdaging is om bij het organiseren van een burgerforum te zorgen voor een representatieve afspiegeling van de samenleving onder de deelnemers. Onder andere lager opgeleiden zijn vaak minder geneigd mee te doen.

Veldwerk

Het veldwerk voor het onderzoek vond plaats in juli 2021. In totaal werd een aselecte steekproef van 2.134 respondenten uit het LISS panel van 16 jaar en ouder benaderd om deel te nemen. Uiteindelijk vulden 1.489 van hen het onderzoek volledig in (70%).

Meer weten?

Bekijk het onderzoek ‘Draagvlak voor het burgerforum, een verkenning van de Nederlandse publieke opinie’.