In het LISS panel is onderzocht wat de Nederlander vindt van verkoop aan de deur. Deze colportage blijkt tot grote ergernis te leiden. Centerdata heeft dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van Autoriteit Consument en Markt (ACM). Consumenten blijken verkoop aan de deur niet te waarderen, omdat ze het gevoel hebben dat de verkoper hen dwingt iets te kopen dat ze eigenlijk niet nodig hebben. Het gaat daarbij vooral om energiecontracten, maar ook om loterijen, telefonie, internet en goede doelen.

Van de mensen die ervaring hebben met deurverkoop vindt 45 procent deze vorm van verkoop (zeer) negatief. Zij geven aan dit niet nuttig, onprettig en onbetrouwbaar te vinden. Verkoop aan de deur is niet in hun belang, zegt 90 procent. De helft van de respondenten zou het een goed idee vinden als colportage wordt verboden. Overigens is het niet zo dat ouderen verkoop aan de deur vervelender vinden dan jongeren, in alle leeftijdsgroepen werd colportage als even vervelend ervaren.

Maarten Streefkerk, surveyonderzoeker bij Centerdata: ‘De ACM kreeg via het consumentenloket regelmatig klachten en wilde daarom weten of deze ervaringen breed gedeeld werden. Door onderzoek in het representatieve LISS panel konden we laten zien dat dit inderdaad het geval is. De druk om ’ja’ te zeggen bij deurverkoop is een ervaring die 63 procent van de mensen zegt te hebben. En 20 procent ervaart zelfs heel veel druk. De ACM legt de uitkomsten van dit onderzoek nu voor aan het ministerie van Economische Zaken, om te kijken of er aanscherping nodig is van de colportagewet.’