Hoe scoren middelbare scholen op leerlingtevredenheid en sociale veiligheid? Dat meet de VO-raad sinds 2015 elk jaar onder leerlingen via een online vragenlijst. Door de jaren heen is het gebruik van de vragenlijst toegenomen en daarmee groeit ook de impact van de resultaten die uit de vragenlijst volgen. Daarom werd Centerdata onlangs gevraagd de vragenlijst te evalueren en waar nodig bij te stellen. De verbeterde versie is nu door de VO-raad en de Onderwijsinspectie goedgekeurd en zal voortaan worden ingezet.

Het doel van de vragenlijst is om de leerlingtevredenheid en sociale veiligheid te meten. Scholen zetten de vragenlijst direct uit via de site van Vensters, maar ook het overgrote deel van de commerciële partijen gebruikt de vragenlijst, zodat scholen ook bij hen de Venstervragenlijst kunnen afnemen.

Vensters is het programma van de VO-raad en de PO-raad en wordt onder meer gebruikt als communicatiekanaal om ouders, gemeenten, scholen en schoolbesturen te informeren over onderwijs, uitgaven en gevoerd beleid. Tevens is Vensters bekend van de website Scholenopdekaart.nl, waar onder andere resultaten van tevredenheid onder leerlingen over een school zijn terug te vinden. Deze resultaten worden gebaseerd op een vragenlijst die aan leerlingen van scholen wordt voorgelegd. De schoolbesturen publiceren de resultaten van de vragenlijst op Scholenopdekaart.nl.

Hoe zag het onderzoek eruit?

Centerdata onderzocht op welke punten de bestaande vragenlijst verbeterd kon worden. Betrouwbaarheid en validiteit van het instrument staan hierbij centraal, waarbij zowel aandacht is besteed aan ervaringen uit de praktijk (gebruikers en leerlingen) als aan statistische toetsing en validatie van het instrument. Op basis van de resultaten van dit onderzoek is een advies uitgebracht voor de gevalideerde, verbeterde versie voor het meten van leerlingtevredenheid en sociale veiligheid in het voortgezet onderwijs.

De VO-raad en de inspectie voor het onderwijs hebben deze door Centerdata verbeterde vragenlijst geaccordeerd. De vragenlijst wordt voortaan gebruikt voor het meten van leerlingtevredenheid en sociale veiligheid in het voortgezet onderwijs.

Het volledige rapport is hier te lezen.