Geweldig nieuws voor de sociale wetenschappen: ODISSEI ontvangt een omvangrijke Roadmap-investering om sociale verandering te doorgronden.

De raad van bestuur van NWO heeft zeven aanvragen in de Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur gehonoreerd voor een totaalbedrag van 93 miljoen euro. De middelen die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan NWO ter beschikking stelt voor de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur maken de bouw of vernieuwing mogelijk van essentiële onderzoeksinfrastructuren.

ODISSEI is dus één van de zeven partijen die financiering zal ontvangen. De investering wordt gebruikt om de komende vijf jaar de ontwikkeling van computationele sociale wetenschappen in Nederland te versnellen.

ODISSEI is een samenwerking tussen 34 partnerorganisaties die zich verenigd hebben om voor sociale wetenschappers beschikbare data te verbeteren. Centerdata is één van hen. Zo vormt ons LISS panel een belangrijke infrastructuur die binnen het ODISSEI-consortium wordt gebruikt.

‘Wereldprimeur’ en ‘game changer’

Onafhankelijke beoordelaars noemden ODISSEI een ‘wereldprimeur’ en een ‘game changer’ in onderzoek naar sociale verandering. Verder stelden ze dat Nederland door ODISSEI vooroploopt in de computationele sociale wetenschappen en ODISSEI voor een nieuwe generatie sociale wetenschappers een hulpbron van onschatbare waarde is.

Wetenschappelijk directeur van ODISSEI, Pearl Dykstra: ‘Het is voor iedereen duidelijk dat we in een zeer onvoorspelbare en complexe wereld leven. Om bestaande onzekerheden en onderlinge afhankelijkheden te doorgronden, dienen sociale wetenschappers toegang te hebben tot gekoppelde gegevens, geavanceerde computertechnieken en analytische expertise. Dit dient te gebeuren met inachtneming van de hoogste veiligheidsnormen, waardoor gevoelige persoonsgegevens gerespecteerd en beschermd worden.’

Onderzoek naar coronavirus

Op dit moment werken ODISSEI en Centerdata met diverse wetenschappers aan onderzoeken die de impact van het coronavirus in Nederland in beeld brengen. Dit gebeurt onder andere door het verzamelen van data via ons LISS panel. Ook doet ODISSEI dat door gegevens uit een breed scala aan databronnen aan elkaar te koppelen en door onderzoekers toegang te geven tot een beveiligde supercomputer bij SURFsara en door gebruik te maken van de nieuwste analysetechnieken.